อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง 110 ซอย 1 หมู่ 10 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
๑. เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ซึ่งจำลองแบบมาจากโบสถ์นอตเตอร์ดัมในประเทศฝรั่งเศส คือหน้าต่างโค้ง และประดับด้วยลายฉลุโดยรอบตัวโบสถ์เป็น ศิลปะแบบโกธิค มีรูปนักบุญ ในศาสนาคริสต์ รูปปั้นพระแม่มารีสีหน้าสงบ เปี่ยมประกายเมตตายืนอยู่หน้าวิหาร เมื่อเดินเข้าไปภายในโบสถ์ก็จะได้สัมผัสกับอาคารที่เป็นโถงโล่ง มีทางเดินเป็นชั้นลอยอยู่ทั้งสองข้าง อาคารประดับตกแต่งกระจกสีเป็นรูปนักบุญองค์ต่างๆ ในศาสนาคริสต์ ภายในมีแต่ความสงบเย็น และงดงามด้วยศิลปะตกแต่ง แบบยุโรป อาคารอันงดงามนี้ยืนหยัดผ่านกาลเวลามากว่าศตวรรษ โบสถ์แม่พระปฏิสนธิมิได้เป็นเพียงโบสถ์ที่สวยงามที่สุดเท่านั้น หากยังเป็นศูนย์รวมศรัทธาของผองชาวคริสต์ทั้งปวงครอบคลุมไปทั่วฝั่งทะเลตะวันออกทีเดียว มีจุดเด่นที่เด่นชัดคือยอดแหลมบนหอระฆัง 2 หลัง ภายในวิหารมีการตกแต่งเพดานเป็นท้องเรือไม้โนอาห์ ช่องบานกระจกแบบกอธิก ประดับกระจกสี และพื้นกระเบื้องนำเข้าจากฝรั่งเศส นอกจากนี้ภายในยังมีรูปปั้นพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล หรือ พระแม่ปฏิสนธินิรมล ที่ได้รับการบูรณะออกแบบใหม่ทั้งองค์จากช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร มีความงดงามล้ำค่า ตกแต่งด้วยพลอยกว่า 200,000 เม็ด หรือกว่า 2 หมื่นกะรัต ส่วนฐานของรูปปั้นนั้นหล่อขึ้นด้วยเงินบริสุทธิ์ ประดับองค์ด้วยทองคำและพลอยชนิดต่างๆ วิหารแห่งนี้ได้รับรางวัลอนุรักษ์อาคารดีเด่น ประจำปี 2542 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์อีกด้วย
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 -15.00 น. (หากวันไหนมีพิธีกรรมทางศาสนาจะปิดอาสนวิหารฯงดให้เยี่ยมชม)
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ-
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร 0 3931 1578
๕.ช่องทางออนไลน์-
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม