ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านธาตุใต้ จังหวัดสระบุรี

ชุมชนมีวัดบ้านธาตุใต้เป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวบ้าน และพุทธศาสนิกชนทั่วไป อีกทั้งในชุมชนมีโรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ (สนิทไชยวิทยาคาร) เป็นสถานศึกษาให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชน และมีศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนด้วย

หลวงพ่อพิกุลศักดิ์สิทธิ์ พระธาตุมงคลธรรมเจดีย์ รวมศรัทธา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมใจพร้อมเพียง สืบสาน รักษา ต่อยอดความดีงาม 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดบ้านธาตุใต้
หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบลตาลเดี่ยว
อบต.ตาลเดี่ยว ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ตลาดท่าน้ำแก่งคอย และแก่งคอยสตรีทอาร์ต
ตลาดท่าน้ำแก่งคอย เชิงสะพานอดิเรกสาร อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วัดแก่งคอย และอนุสรณ์สงครามโลก ครั้งที่ ๒
วัดแก่งคอย ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ถ้ำบ่อปลา
ภายในภูเขาหินปูนซึ่งมีระดับความสูง 300 เมตร ด้านในจะเป็นโถงถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยงดงามซ่อนตัวอยู่ “ถ้ำพระธาตุเจริญธรรม” หรือ “ถ้ำบ่อปลา”

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์เรียนรู้คุณสายันต์ แก้วมี ปราชญ์ชุมชมคุณธรรมวัดบ้านธาตุใต้
หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมการท่องเที่ยว

จักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก และเรียนรู้การแปรรูปอาหาร
กลุ่มอาชีพสตรี บ้านธาตุใต้ให้นักท่องเที่ยวร่วมเรียนรู้การจักสานผลิตภัณฑ์ เช่น กระเป๋า ตะกร้า จากเส้นพลาสติก และเรียนรู้การแปรรูปอาหาร เช่น ทำน้ำพริก น้ำสมุนไพร เป็นต้น

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม