พิพิธภัณฑ์สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ที่ตั้ง ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
๑.สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ตยังเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้นำถึงการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเล โดยเฉพาะสัตว์ทะเลหายาก เช่น วาฬ โลมา พะยูนและเต่าทะเล ซึ่งปัจจุบันได้มีจำนวนที่ลดลงจากท้องทะเลไทยเป็นอย่างมาก สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของน้องๆนักเรียนเกือบทุกวัยที่เข้ามาเยี่ยมชม ทัศนศึกษาและเข้ามาศึกษาดูงานในการเพาะเลี้ยงหรือศึกษาวงจรชีวิตของสัตว์น้ำ ซึ่งความรู้เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะเกิดการกระตุ้นให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีหัวใจรักสิ่งแวดล้อมและท้องทะเลไทย นอกจากการจัดแสดงภายในตัวอาคารแล้ว ภายนอกอาคารยังมีจุดน่าสนใจอีก ด้านข้างของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ตอยู่ติดกับทะเลซึ่งเรียกกันว่าแหลมพันวา มีแนวหาดทรายและระบบนิเวศเล็กๆจึงจัดให้มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่มีทั้งพรรณไม้ที่ขึ้นตามริมหาดทราย ป่าโกงกางและสัตว์ทะเลแนวริมชายฝั่งให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง พอเดินมาอีกหน่อยเราก็จะเจอกับโรงเพาะฟักเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นสถานที่ ที่ใช้วิจัยสัตว์น้ำและเลี้ยงสัตว์น้ำสำรองเพื่อรอนำไปแสดงที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ โรงเพาะเลี้ยงยังใช้ในการศึกษาวงจรชีวิตของสัตว์น้ำ การดำรงชีวิตและการผสมพันธุ์ของสัตว์น้ำด้วย


๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
๐8.3๐ น. – ๑6.3๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ
คนไทย ผู้ใหญ่ 50 บาท
เด็ก 20 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 100 บาท
เด็ก 50 บาท
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๗639 1126
๕.ช่องทางออนไลน์
เฟสบุ๊ค พิพิธภัณฑ์สถานแสดงสัตว์น้ำภูเก็ต
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม