ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านผารังหมี จังหวัดพิษณุโลก

ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1.หมู่บ้านผารังหมี เดิมมีชื่อเรียกว่า “ผาหลังหมี” เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กตั้งอยู่ที่ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เป็นชุมชนที่มีภูมิทัศน์สวยงาม มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่แปลกตา เพราะมีเนินเขาและภูเขาหินปูนน้อยใหญ่สลับซับซ้อนรายรอบ มีถ้ำ สลับพื้นราบที่เป็นพื้นที่เพาะปลูก พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ทำการเกษตรของชุมชน ชุมชนบ้านผารังหมีโดดเด่นแตกต่างจากที่อื่นเนื่องจากชาวบ้านผารังหมีส่วนใหญ่อพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้นำเอาวิถีวัฒนธรรมในเรื่องของภูมิปัญญา ความเชื่อ วิถีชีวิต ภาษา การแต่งกาย อาหาร งานประเพณี และอาชีพ มาใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นชุมชนที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นคือ “ชุมชนอารมณ์ดี บ้านผารังหมี”
2. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.30 – 18.00 น
3. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
หรือนักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการโปรแกรมท่องเที่ยวของชุมชนบ้านผารังหมี ดังนี้
3.1 แพ็คเกจท่องเที่ยว “วันเดียว เที่ยวรอบบ้าน” ราคา 900บาท/คน
3.2 แพ็คเกจท่องเที่ยว “นอนค้างบ้านเรา ไม่เหงาแน่นอน” (2 วัน 1 คืน) ราคา 1,300 บาท/คน
4. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
นายจันที ชมภูมี เบอร์ติดต่อ 06 3156 6495
นางสุดใจ ชมพูมี เบอร์ติดต่อ 08 9269 0301
5. ช่องทางออนไลน์
Facebook : บ้านผารังหมีน่าอยู่
6. สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ฉีซุ่นลี่ จังหวัดพิษณุโลก

ที่ตั้ง วงเวียนหอนาฬิกา เลขที่ ๓๑/๗ ถนนพญาลิไท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
๑.ร้านฉีซุ่นลี่ เปิดมาแล้วกว่า 80 ปี รุ่นแรกคุณพ่อคุณแม่ ขายอยู่ท่าเรือเมล์แดง ขายประเภทข้าวต้มจับฉ่าย อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว รุ่นที่ 2 คุณเฉลิมศรี เริ่มขายต้มเลือดหมู และกำลังส่งต่อให้ทายาทรุ่นที่ 3 คุณธันยพรช่วยดูแล เคล็ดลับความอร่อยของทางร้าน หมูบะฉ่อปรุงสูตรพิเศษ เครื่องใน ต้องสด และล้างให้สะอาด ที่สำคัญต้องใส่รากผักชี เพิ่มความหอมกินกับจิงจูฉ่าย ถึงจะได้รสชาติ ทางร้านจะเจียวกากหมู และกระเทียมเองซึ่งจะทำให้น้ำซุปหอมน่ารับประทาน
2.เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
2.1 ต้มเลือดหมู
2.2 ข้าวขาหมู
2.3 ข้าวหมูกรอบ, ข้าวหมูแดง
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๑๓.๓๐ น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ ๐๘ ๔๑๕๒ ๕๔๗๐, ๐ ๕๕๒๔ ๑๓๒๙

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมบ้านวังส้มซ่า จังหวัดพิษณุโลก

หมู่บ้านวังส้มซ่า เป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่อีกหมู่บ้านหนึ่งของตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นที่เล่าสืบต่อกันมาว่า บริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านมีแม่น้ำน่านไหลผ่านทางริมฝั่งทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านมีบริเวณวังน้ำ และมีต้นส้มซ่าผลไม้ประจำถิ่นขนาดใหญ่ และบริเวณใกล้เคียงก็มีต้นส้มซ่าจำนวนมาก

หมู่บ้านวังส้มซ่า ตั้งแต่ในอดีตจนมาถึงปัจจุบัน ที่มาของคำว่า “วังส้มซ่า” ว่าเกิดจากการนำคำสองคำมาเชื่อมติดกันคือคำว่า “วัง” และคำว่า “ส้มซ่า” โดยคำว่า วัง หมายถึง สถานที่หรือบริเวณที่มีห้วงน้ำลึก ส่วนคำว่า ส้มซ่า หมายถึง พืชไม้ผลตระกูลส้มชนิดหนึ่งที่พบได้มากในบริเวณนี้  ดังนั้น แสดงว่าในอดีตส้มซ่า เป็นพื้นไม้ผลที่พบได้มาก และเป็นพืชประจำท้องถิ่นของหมู่บ้านวังส้มซ่า

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดสะกัดน้ำมัน
เมื่อพระมหาจักรพรรดิ และสมเด็จพระมหินทราธิราช เดินทางมาจากอยุธยาด้วยทางเรือ ก็มีพระประสงค์ที่จะมารับสมเด็จพระนเรศวร และพระเอกาทศรถ ซึ่งยังทรงพระเยาว์ พระมหาธรรมราชา ซึ่งครองเมืองพิษณุโลกก็ไม่ประสงค์ให้สองพระองค์มารับหลาน ๆ ไป จึงได้เทน้ำมันลงในน้ำ และจุดไฟเพื่อสกัดเรือไว้พระมหาจักรพรรดิ จึงโปรดให้สกัดน้ำมันไว้ไม่ให้ไหลมาถูกเรือ จึงเรียกบริเวณนี้ว่า ‘สะกัดน้ำมัน’ วัดนี้จึงมีชื่อว่า วัดสะกัดน้ำมัน

ศาลเจ้าแม่ทับทิม
ศาลเจ้าแม่ทับทิม ศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยเชื้อสายจีน บ้านวังส้มซ่า เรียนรู้ประวัติและประเพณีลอยเรือสำเภากราบไหว้ขอพรเจ้าแม่ทับทิม
ตามความเชื่อของคนไทย เชื้อสายจีน ในเรื่องของความรู้ สติ ปัญญา ความเจริญรุ่งเรือง นำไปสู่การดำเนินชีวิตอันประสบความสำเร็จในทุกด้านประกอบกิจการค้าก็จะเจริญรุ่งเรือง พบแต่ความสุข และเป็นสิริมงคล

ศูนย์เรียนรู้ชาวจีน
แหล่งรวบรวมของโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่าอายุเก่าแก่ที่สุด 100 ปี

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

จุดชมวิว
ชมวิวริมฝั่งแม่น้ำน่านพร้อมสักการะหลวงพระปฐมทันใจองค์ใหญ่

ถนนสายธรรมชาติ
จุดแวะถ่ายรูปข้างทางเห็นวิวทิวทัศน์ของท้องทุ่งนาในยามเย็น พระอาทิตย์กำลังตกดิน สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ถนนสายกะหล่ำปลี
ชุมชนบ้านวังส้มซ่านี้นอกจากจะมี ‘ส้มซ่า’ เป็นผลผลิตหลัก และยังสามารถนำมาแปรรูป สร้างสรรค์เป็นสินค้าสร้างรายได้หลากหลายแล้ว ชาวบ้านที่นี่ก็ยังมีบางส่วนที่นิยมปลูกกะหล่ำปลี กันยาวตลอดเส้นถนน จนเกิดเป็น “ถนนสายกะหล่ำ” เป็นอีกหนึ่งอาชีพ และสร้างรายได้ให้ชุมชน ซึ่งเป็นกะหล่ำปลีปลอดสารพิษทานอร่อย แล้วยังดีต่อสุขภาพ

ป่าครอบครัว
พื้นที่ป่าครอบครัวชื่นชมความสวยงาม ความสำเร็จ และเพลิดเพลินในป่าครอบครัวได้ความรู้มีประสบการณ์ใหม่บนพื้นฐานความรับผิดชอบ  มีจิตสำนึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของสถานที่แห่งนั้น

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ใส่บาตรพระตอนเช้า
บ้านวังส้มซ่านักท่องเที่ยวสามารถใส่บาตรพระสงฆ์ได้บริเวณหน้าที่พัก

ล่องเรือ
แม่น้ำน่าน จุดให้บริการล่องเรือแม่น้ำน่าน ชมวิวทิวทัศน์ สะพานแขวนแม่น้ำน่านและยังสามารถพายเรือข้ามฝั่งไปนมัสการหลวงพ่อทันใจ

กิจกรรมทำส้มฉุนชาววัง
ศูนย์เรียนรู้บ้านวังส้มซ่า ส้มฉุนเครื่องหวานโบราณสมัย ร.2 ปรากฏอยู่ในกาพย์เห่เรือ ส้มฉุนต้องมีส้มซ่า เป็นส่วนผสมในน้ำเชื่อม และผิวส้มซ่าหั่นฝอยโรยหน้าเมนูส้มซ่า

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม