ชุมชนคุณธรรมวัดศรีคุนเมือง จังหวัดเลย

ชุมชนคุณธรรมวัดศรีคุนเมือง เป็นหนึ่งในชุมชนที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอำเภอเชียงคาน และจังหวัดเลย โดยมีวัดศรีคุนเมือง หรือวัดใหญ่ เป็นวัดเก่าแก่ คู่เมืองเชียงคานและเป็นศูนย์กลางของชุมชน ลักษณะบ้านเรือนในชุมชน เป็นกลุ่มบ้านไม้โบราณทอดยาวขนานกับแม่น้ำโขง 

คนในชุมชนยึดมั่นในหลักศาสนา ยิ้มง่าย ใจดี มีมิตรไมตรีที่ดีแก่ผู้มาเยือน ทัศนียภาพบ้านไม้ริมโขง ที่สวยงาม เห็นแล้วทำให้รู้สึกโปร่ง โล่ง สบายใจ เหมาะกับการมาพักผ่อนทอดสายตาดูสายน้ำโขงที่มีให้ชมตลอดปี อุดมสมบูรณ์ด้วยปลาและกุ้งจากแม่น้ำโขง ดำรงชีวิตโดยสืบทอดประเพณีและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดศรีคุนเมือง
เป็นวัดเก่าแก่ที่รวมศิลปะล้านนาและล้านช้าง สร้างขึ้นปี พ.ศ. 2485 สถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรก พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเชียงคาน อีกทั้งเป็นแหล่งเก็บรวบรวมพุทธศิลปะเก่าแก่อันทรงคุณค่า เช่น ธรรมาสน์ไม้สักแกะสลักลายประดับกระจกสี
พระพุทธรูปยืนชนิดไม้ทำน้ำทอง

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดศรีคุนเมือง
จัดแสดงวิถีชีวิตของชาว เชียงคาน และเรียนรู้ การทำผาสาดลอยเคราะห์ โดยปราชญ์ชาวบ้าน

วัดมัชฌิมาราม (วัดป่ากลาง)
ระยะทาง 0.60 กม. จากชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีคุนเมือง มีพระประธานในอุโบสถเป็น พระพุทธ รูปปูนปั้นปางมารวิชัย ภายในบริเวณวัด มีอาคารส้วมโบราณ ซึ่งชาวบ้านได้อนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี

วัดมหาธาตุ
เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดของเมืองเชียงคาน ไปชมพระอุโบสถไม้เก่าแก่รูปแบบล้านช้าง ภายในประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่ บริเวณหน้าจั่วมีภาพเขียนบอกเล่าเรื่องราวประวัติเมืองเชียงคาน และมีเจดีย์ก่ออิฐที่เชื่อกันว่าสร้างทับรูพญานาค

วัดท่าคก
เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้น ปี พ.ศ. 2395 เพื่อป้องกันการรุกรานจากฝรั่งเศส พบอุโบสถก่ออิฐถือปูนศิลปะล้านช้างที่ด้านหน้าและขอบหน้าต่างมีศิลปะลวดลายแบบฝรั่งเศส

วัดพระพุทธบาท ภูควายเงิน
วัดพระพุทธบาทภูควายเงินสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2300 เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขาสูง จากระดับน้ำทะเล 400 เมตร มีรอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐานอยู่บนหินลับพร้า (หินลับมีด) ซึ่งมีลักษณะเป็นรอยแตก แต่ไม่มีอักษรจารึกขนาดกว้างประมาณ 1 ศอก ยาวประมาณ 1 วา รูปลักษณะเหมือนรอยพระพุทธบาทจริง

พิพิธภัณฑ์ประมงพื้นบ้าน
พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาวประมงเชียงคาน “ประมงไทบ้านเล่าขานน้ำของ” เครื่องมือประมงพื้นบ้าน ลงเรือชมวิธีการหาปลาในแม่น้ำโขง ชมทัศนียภาพสองริมฝั่งโขง

บ้านไม้โบราณ
ชุมชนที่ยังคงสถาปัตยกรรมบ้านไม้โบราณริมฝั่งโขง อาคารพาณิชย์ในแบบสมัยโบราณ
เป็นอัตลักษณ์และเสน่ห์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวอยากมาสัมผัส

ถนนคนเดินเชียงคาน
ตลาดถนนคนเดินวิถีเชียงคาน    มีอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ เช่น มะพร้าวแก้ว จุ่มนัว ข้าวจี่ กุ้งเสียบ และเมี่ยงโค้น การใช้ภาษาไทเชียงคาน บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ทางภาษาที่โดดเด่นของคนเชียงคาน ตอนเช้าการตักบาตร ข้าวเหนียวบริเวณหน้าที่พัก ถนนคนเดินเชียงคาน

หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ
บ้านนาป่าหนาด ชมพิพิธภัณฑ์ไทดำ ศูนย์วัฒนธรรมฅนไทดำ เฮือนอ้ายเอ้ม แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมไทดำ และศูนย์เรียนรู้ผ้าทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมฯ หมู่ 12

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

จุดชมวิวริมแม่น้ำโขง
แม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน  จึงทัศนียภาพริมโขงที่สวยงาม เห็นแล้วทำให้รู้สึกโปร่ง โล่ง สบายใจ เหมาะกับการมาพักผ่อนทอดสายตาดูสายน้ำโขงที่มีให้ชมตลอดปี

แก่งคุดคู้
แหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง ที่มีแก่งหินใหญ่ขวางอยู่กลางแม่น้ำโขง

ภูทอก
จุดชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้น และวิวทิวทัศน์ 360 องศา บนภูเขาที่ไม่ไกล และเดินทางสะดวก

พระใหญ่ภูคกงิ้ว สกายวอล์กเชียงคาน
สักการะพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร องค์พระใหญ่ที่มีความสูง 19 เมตร   สิ่งศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมืองเชียงคานงามสง่าบนยอดภู และสกายวอล์ก ชมวิวแห่งใหม่ ที่สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่สวยงาม มองเห็นแม่น้ำสองสี คือ จุดบรรจบกันของแม่น้ำเหืองและแม่น้ำโขง

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนผลไม้บ้านบุฮม
สวนผลไม้บ้านบุฮม ที่สามารถปลูกทุเรียนพันธุ์คักเลย รสชาติอร่อยและสวนมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์ทั้งส่งออกต่างประเทศและส่งขายภายในประเทศ

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การใส่บาตร- ข้าวเหนียว ถวายจังหัน
ถนนชายโขง (ถนนคนเดิน) ระยะทาง 2 กิโลเมตรเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองเชียงคานจะมีขึ้นในเวลาประมาณ 06.00 น. ของทุก ๆ วัน  แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ผู้หญิงนุ่งผ้าซิ่น ผู้ชายนุ่งกางเกงขายาว มีผ้าพาดที่ไหล่เหมือนกัน ปูเสื่อหน้าบ้าน แล้วนั่งรอพระสงฆ์ออกบิณฑบาตในช่วงเวลาใกล้รุ่ง การตักบาตรนั้นจะหยิบข้าวเหนียวด้วยมือเปล่าขนาดพอดีคำ ค่อย ๆ ใส่ลงในบาตรด้วยความอ่อนน้อม ส่วนสำรับกับข้าวคาวหวานอื่น ๆ นอกเหนือจากข้าวเหนียวนั้นจะมีชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งนำไปจัดพาข้าว ถวายจังหันที่วัดอีกครั้งหนึ่ง

การทำผาสาด ลอยเคราะห์
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช วัดศรีคุนเมือง พิธีกรรมสืบทอดจากโบราณของชาวเชียงคาน เพื่อเสริมดวงชะตา เรียกขวัญกำลังใจ และปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชนที่ผูกพันกับแม่น้ำโขง นักท่องเที่ยวที่มาเยือน สามารถสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีค่า ด้วยการร่วมทำผาสาดด้วยตนเองตามรูปแบบความเชื่อโบราณ จากนั้น หมอพิธีจะใช้คาถาบูชาสวดสะเดาะเคราะห์ที่ชื่อว่า “อุปปาตะสันติคาถา”  ซึ่งเป็นคาถาเฉพาะสำหรับพิธีการปัดเป่าทุกข์ เคราะห์กรรม ความพ้นจากโรคและภยันตรายทั้งปวง ตลอดเป็นธรรมคำสอน ที่เป็นเครื่องสงบขอความเป็นสรรพมงคลความสุขแก่ผู้สะเดาะเคราะห์ แล้วจึงนำผาสาดไปลอยในแม่น้ำโขง

ล่องเรือ
กลุ่มประมงพื้นบ้าน ลงเรือชมวิธีการหาปลาในแม่น้ำโขง ชมทัศนียภาพสองริมฝั่งโขงและเลือกซื้อพวงกุญแจปลาแม่น้ำโขงเป็นของฝาก

ปั่นจักรยานเลาะริมโขง
ถนนคนเดิน (ถนนชายโขง)  จนถึงแก่งคุดคู้ ปั่นจักรยานชมทัศนียภาพริมแม่น้ำโขงและวิถีชีวิต

ฟ้อนพื้นบ้าน
วัดศรีคุนเมือง เป็นการแสดงเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและงานประเพณี มีความเป็นเอกลักษณ์
คือ การใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้าน จำนวน 3-4 ชิ้น เช่น กลอง ฉาบ แคนและระนาด เนื้อร้องจะมีความสนุกสนาน ที่แต่งมาแล้วหรือมีแต่งสดในขณะแสดง เพื่อเกิดความสนุกสนาน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมได้

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม