ปลานิลสายน้ำไหล (โกหงิ่ว) จังหวัดยะลา

ที่ตั้ง หมู่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
๑.ร้านปลานิลสายน้ำไหล ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านปลาในสายน้ำไหล เดิมชาวบ้านจะประกอบอาชีพการทำสวนเป็นอาชีพหลักอย่างเดียว ต่อมาได้มีการหาอาชีพเสริมโดยการเลี้ยงปลาในสายน้ำไหล ปรากฏว่าได้รับความนิยม ปลานิลสายน้ำไหลเป็นที่ต้องการของตลาด และต่อมาได้มีการเปิดเป็นร้านอาหารเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในบริเวณบ่อเลี้ยงปลา มีเมนูปลานิลเป็นเมนูหลัก เป็นที่เลี้ยงในระบบสายน้ำไหลตลอด 24 ชั่วโมง อุณหภูมิของน้ำเฉลี่ยไม่เกิน 24 องศา ตลอดทั้งปี ทำให้เนื้อปลาแน่น รสชาติดี ไม่มีกลิ่นคาว ไม่มีกลิ่นดินโคลน ปลานิลที่ขายมี 3 ขนาด ขนาด 1.3 -1.5 กิโลกรัม ราคา 450 บาท ขนาด 1.6 – 2 กิโลกรัม ราคา 550 บาท และขนาด 2.5 – 3 กิโลกรัม ราคา 750 บาท
เมนูอื่นๆผัดผักน้ำ และขลุ่ยปลานิล เป็นเมนูที่แนะนำ
2.เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
2.1 ปลานิลนึ่งซีอิ๋ว
2.2 ผัดผักน้ำ
2.3 ขลุ่ยปลานิล
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
10.00 – 15.00 น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
09 5094 6153

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง จังหวัดยะลา

ที่ตั้ง หมู่๒ ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
๑.ประเภทของที่พัก รีสอร์ท
๒.จำนวนห้อง 72 ห้อง
๓.ประเภทห้องพัก/ราคา บังกะโลราคา ๗๕๐ บาท ห้องแถวราคา 950 บาท
๔.สิ่งอำนวยความสะดวก/กิจกรรมพิเศษ
เครื่องทำน้ำอุ่นทุกห้อง
 ๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 9655 5016
๖.ช่องทางออนไลน์
เฟสบุ๊ค : Winter Flowers Garden สวนดอกไม้เมืองหนาว เบตง

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

กลุ่มผ้าสีมายา จังหวัดยะลา

ที่ตั้ง หมู่ 1 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ สีมายา
๒.ชื่อผู้ประกอบการ กลุ่มผลิตภัณฑ์สีมายา /ศูนย์เรียนรู้สาธิตการย้อมผ้าสีมายา
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าสีมายา
ผ้าสีมายา ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นอย่าง “ดินมายา” ซึ่งมีลักษณะจำเพาะมาเป็นสีมัดย้อมบนผืนผ้า และนำลายจิตรกรรมฝาผนังถ้ำศิลป์ที่มีอายุกว่าพันปี ลายศิลป์ช่องลมของศาลาการเปรียญ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนอย่างแท้จริง มาสร้างเป็นลวดลายเกิดเป็นผลิตภัณฑ์จากแบรนด์สีมายา อาทิ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ผ้าชิ้นลวดลายวัฒนธรรม ผ้าคลุมไหล่ และกระเป๋าแฟชั่น
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไข่เค็มสีมายา
รายละเอียดความโดดเด่น : ไข่เค็มสีมายา ที่นำมาคลุกเคล้ากับ ดินมายา ที่ผสมกับเกลือและขี้เถ้า หมักเก็บไว้จนได้ไข่เค็มที่รสชาติกลมกล่อมเหมาะเป็นของฝากที่มีเฉพาะที่ตำบลหน้าถ้ำเท่านั้น
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
– เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
– นางเนาวรัตน์ น้อยพงษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 08 9293 7659
๖.ช่องทางออนไลน์ Facebook : ผ้ามัดย้อมสีมายา

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม