โรงแรม เดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ ยโสธร

๑.ประเภทของที่พัก โรงแรม
๒.จำนวนห้อง ๑๐๕ ห้อง
๓.ประเภทห้องพัก/ราคา Standard ๖๕๐ บาท
Superior ๙๐๐ บาท
Deluxe ๑,๒๐๐ บาท
Suit ๓,๐๐๐ บาท
Family Room ๑,๖๐๐ บาท
๔.สิ่งอำนวยความสะดวก/กิจกรรมพิเศษ
Wifi ที่จอดรถ ห้องจัดเลี้ยง สัมมนา
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ 4571 4700 /๐๘ ๒๓๗๑ ๙๓๘๗
๖.ช่องทางออนไลน์
http://www.thegreenparkgrand.com
Email : greenpark_@hotmail.com

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์เรียนรู้สาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านบึงแก หมู่ที่ ๑

ที่ตั้ง ชุมชนคุณธรรม บวร On Tour วัดโพธิกาญจนาราม หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ กระเป๋าผ้าพื้นเมืองแฮนด์เมด
๒.ชื่อผู้ประกอบการ นางสาวพรประทาน ทองสุข
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้าพื้นเมืองแฮนด์เมด
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมทอมือ ลายยศสุนทร
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๙ ๕๖๐๘ ๘๘๓๕
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook : พรประทาน ทองสุข
Facebook Fanpag :
กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านบึงแก ม.1 จ.ยโสธร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์เรียน และจำหน่ายผลิตภัณฑ์หมอนขวานผ้าขิด บ้านศรีฐาน (ชุมชนคุณธรรม วัดศรีฐานนอก)

ที่ตั้ง บ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ กลุ่มพัฒนาสตรีศรีฐาน หมู่ที่ ๙
๒.ชื่อผู้ประกอบการ กลุ่มพัฒนาสตรีศรีฐาน หมู่ที่ ๙
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ หมอนขวานผ้าขิด
หมู่บ้านทำหมอนขิดบ้านศรีฐาน จังหวัดยโสธร หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงเรื่องการทำหมอนขิด มาเที่ยวที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้ชมการสาธิตทำหมอนขิดสวยๆ ในทุกขั้นตอน โดยหลังฤดูทำนาชาวบ้านทุกครัวเรือนจะทอผ้าและทำหมอนขิด ซึ่งหมอนขิดของที่นี่ถือเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๙๙๙๑ ๒๒๘๔
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook : ยโสธร หมอนขิด by บุญเรือง

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วาชิ โอลด์ทาวน์ Vachi Old Town Specialty Coffee

ที่ตั้ง ชุมชนเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า 18 ศรีสุนทร ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
๑.เมื่อเจตนารมณ์แรก “ยโสธร จะไม่ใช่แค่ทางผ่าน” เรามีห้องรับแขกของคนยโสธร ไว้ต้อนรับทุกคน ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม จุดประกาย การสร้างวาชิ เมืองเก่า จึงเกิดขึ้น พร้อมกับ คอนเซ็ปต์ที่ว่า #WakeupSinghtha ย่านเมืองเก่าที่ เหมือนจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว ของชาวยโสธร แต่ก็ยังมีความซบเซาเงียบเหงา นักท่องเที่ยวที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ใช้เวลา ไม่ถึง 15 นาที ในย่านนี้ ขับรถผ่าน จอดถ่ายรูป และชาวบ้านสิงห์ท่า ที่เป็นคนในพื้นที่กลับไม่ได้โอกาสที่จะแชร์ แบ่งปันวิถีชีวิตที่แท้จริง ออกสู่นักท่องเที่ยวให้รับรู้ได้เลย
ผู้ก่อตั้งอยากผลักดันให้คนมาใช้เวลาที่ชุมชนนี้มากขึ้น ให้นักท่องเที่ยวอยู่นานขึ้น อยากให้ดื่มด่ำกับวิถีเมืองเก่า ใช้ชีวิตให้ช้าลง พูดคุยกับคนรอบข้างให้มากขึ้น “วาชิ โอลด์ทาวน์” จึงเป็นเสมือนแลนด์มาร์ก หรือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ในย่านเมืองเก่า ที่เราตั้งใจสร้างขึ้นมา เผื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยเน้น สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น แต่กลมกลืม กับพื้นที่ เมืองเก่า ให้ร้านเป็นที่ดึงดูดสายตานักท่องเที่ยว ว่าต้องมาซักครั้ง ถ้ามายโสธร และที่ไม่ว่าจะตั้งใจมาเที่ยวมาทานกาแฟ หรือตั้งใจมา ถ่ายรูปย่านเมืองเก่า ได้ใช้เวลาแวะทานกาแฟ ดีๆ แล้วเดิน ชมเมือง ถ่ายรูป สัมผัสวิถึชีวิต คนในพื้นที่ ให้นานยิ่งขึ้น และบ้านสิงห์ท่าจะเป็นเมืองเก่าที่มีเสน่ห์ที่ต้องห้ามพลาดอีกที่หนึ่ง
2.เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
2.1 Yok Lor Old Town
2.2 Cane-cano เคนกาโน่ หรืออเมริกาโน่น้ำอ้อย
2.3 มัทฉะลาเต้
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
วันเสาร์ ๐๙.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. วันอาทิตย์ ๐๙.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
วันจันทร์ ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. วันอังคาร ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
วันพุธ ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. วันพฤหัสบดี ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
วันศุกร์ ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 06 2994 2559

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

บ้านคุณย่า สาขาริมทวน

ที่ตั้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
๑.อาหารอร่อย หลากหลาย บรรยากาศดี ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว วิมานพญาแถน แลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดยโสธร จุดเดียว เที่ยว ชิม ช็อป
2.เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
2.1 ปลาส้มทอด
2.2 ต้มส้มปลาคัง
2.3 ไก่ทอดบ้านแคน
๒.๔ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
๒.๕ ยำยอดอ่อนทานตะวันกุ้งสด
๒.๖ แตงโมอินทรีย์
๒.๗ ขนมวุ้นลอดช่องยโสธร
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิดทุกกัน เวลา ๐๘.๓๐ – ๒๒.๐๐ น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 4571 1881 , 0 4571 1981
๕.ช่องทางออนไลน์
Facebook บ้านคุณย่า สาขาริมทวน

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม