ย่านเก่าวังกรด จ.พิจิตร

ที่ตั้ง ถนน เทศบาล 9 ตำบล บ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร จ.พิจิตร
๑.ในอดีตเป็นย่านที่ได้มีความเติบโตทางการค้าเป็นอย่างมากเพราะอยู่กึ่งกลางระหว่างเส้นทางการเดินทางทางบกและทางน้ำ ทำให้กลายเป็นศูนย์กลางของเมืองพิจิตรในอดีต สำหรับเชื้อสายของชาวบ้านในชุมชน จะเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนที่ทำอาชีพค้าขาย โดยสืบต่อกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษแต่แล้วความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยก็เกิดขึ้น เมื่อเกิดเส้นทางการค้าใหม่ ๆ ส่งผลให้ชุมชนในย่านซบเซาลดลงอย่างมาก และเกิดผลกระทบจนทำให้คนรุ่นใหม่ออกไปทำงานนอกพื้นที่ บ้านเรือนและร้านค้ากลายเป็นบ้านร้างร้านค้าร้าง แต่ตัวอาคารยังคงอยู่มาในยุคปัจจุบัน ความเก่าแก่ของอาคารบ้านเรือนในชุมชน ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น จนทำให้ย่านเก่าวังกรดกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่ง และนอกจากนั้น ย่านเก่าวังกรด ยังมีศาลเจ้าพ่อวังกลม ที่เป็นสถานที่สำคัญของชุมชน บ้านหลวงประเทืองคดี ที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ และโรงหนังมิตรบรรเทิง สถานีรถไฟวังกรด เป็นต้น

๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา ๐6:๐๐–๑8:๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
06 5622 1811
๕.ช่องทางออนไลน์
shorturl.asia/7QzTX
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว