วัดขุนอินทประมูล จังหวัดอ่างทอง

ที่ตั้ง หมู่ ๔ ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิทอง จังหวัดอ่างทอง
๑. วัดขุนอินทประมูล เป็นวัดโบราณ สร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย ประดิษฐานพระนอนองค์ใหญ่แห่งทุ่งโพธิ์ทองพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่และยาวที่สุดในประเทศไทยมีความยาวถึง ๕๐ เมตร (๒๕ วา) องค์พระพุทธรูปมีลักษณะและขนาดใกล้เคียงกับพระนอนจักรสีห์ จังหวัดสิงห์บุรี และสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยเดียวกัน องค์พระนอนมีพุทธลักษณะที่งดงาม พระพักตร์ยิ้มละไม สงบเยือกเย็น น่าเลื่อมใสศรัทธายิ่งนัก โดยเชื่อกันว่าถ้าได้มาสักการะพระพุทธไสยาสน์ และใช้มือลูบที่บริเวณฝ่าเท้าของท่าน จะทำให้มีอายุที่ยืนนาน สมหวังทุกประการ
พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศต่างนิยมมานมัสการเป็นเนืองนิจ นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดขุนอินทประมูลยังมีซากโบราณสถานวิหารหลวงพ่อขาว ผนังบางส่วนและองค์พระพุทธรูป และบริเวณภายในวัดยังมีศาลรูปปั้นขุนอินทประมูล ซึ่งตามประวัติเล่ากันว่า ท่านเป็นนายอากรผู้สร้างพระพุทธไสยาสน์ จึงได้ชื่อว่า“วัดขุนอินทประมูล”
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
5.00 – 18.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 6136 9424
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook Fanpage : วัดขุนอินทประมูล วัดชัยมงคล
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม