ร้านกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองขาว จ.กาญจนบุรี

ที่ตั้ง ชุมชนชาวหนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ ผ้าขาวม้าร้อยสีบ้านหนองขาว
๒.ชื่อผู้ประกอบการ กลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองขาว
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าขาวม้าร้อยสีบ้านหนองขาว
รายละเอียดความโดดเด่น สั้นๆ
ผ้าขาวม้าร้อยสี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของชุมชนชาวหนองขาว เกิดจากการร่วมมือร่วมใจถักทอขึ้นด้วยวิธีการทอกี่กระตุก ซึ่งเป็นวิธีการทอผ้าแบบโบราณ ใช้มือในการกระตุกคันกระตุก ที่มีการถักทออย่างประณีต นิยมใช้ด้ายสีต่าง ๆ กว่า 100 สี ในการถักทอ ทำให้เกิดความวิจิตรงดงามบนลายผ้าที่โดดเด่น อีกทั้งผ้าขาวม้าในชุมชนยังมีสีสดใส ลวดลายแปลกตา เนื้อผ้าเป็นมันวาวคล้ายผ้าไหม  ดูแลรักษาง่าย ทนทาน สีไม่ตก สามารถใช้งานได้ยาวนาน
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00 -18.00 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 3458 6061
08 9612 2553 (คุณอารีย์รัตน์)
๖.ช่องทางออนไลน์
– Facebook : ผ้าขาวม้าร้อยสี อารีย์รัตน์ บ้านหนองขาว