ร้านค้าชุมชนวัดหนองโพ จ.นครสวรรค์

ที่ตั้ง ๒๖๐ ม.๑ ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
๑.เป็นแหล่งรวมสินค้าจากชาวบ้านตำบลหนองโพและผลิตภัณฑ์ที่ของดีของเด่นในชุมชน และของที่ระลึกจากการมาสักการะหลวงพ่อเดิม เป็นการร่วมแรงร่วมใจของ บ้าน วัด โรงเรียน/ราชการ ที่ร่วมแรงร่วมจัดจัดสถานที่ภายในวัดให้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนสินค้า ของที่ระลึกให้แก่แขกผู้มาเยี่ยมเยือนมาสักการะหลวงพ่อเดิม นำโดยเจ้า พระครูนิปุณพัฒนวงศ์(อาวาสคนปัจจุบันของวัดหนองโพ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ผู้อำนวยการโรงเรียน และชาวบ้านชาวหนองโพทุกคน ผู้ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างสมัคร สามัคคี
๒.ประเภทของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร พวงกุญแจตอกหนัง พวงกุญแจปลาตะเพียน ผ้ามัดย้อม ภาพลงรักปิดทอง ถุงผ้ามงคลสิงห์ มีดหลวงพ่อเดิม ผลิตภัณฑ์จากกะลา หินแมกเน็ตช้าง วัดหนองโพหินแมกเน็ตสิงห์ นางกวัก เป็นต้น
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้านทุกวัน ๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 08 5050 7207
๕.ช่องทางออนไลน์ www.facebook.com/วัดหนองโพ-หลวงพ่อเดิม-699980620106867

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม