ร้านอาหารดาวคะนองลำพูน จังหวัดลำพูน

ที่ตั้ง ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
๑.เป็นร้านอาหารพื้นเมืองร้านแรกในจังหวัดลำพูน ก่อตั้งโดย คุณตาคะนอง คุณยายบุญทอง ยาวิคำ โดยคุณตาเป็นผู้คิดค้นสูตรน้ำพริกลาบและน้ำพริกแกงโบราณที่ไม่เหมือนใครจนกลายเป็นตำนานร้านอาหารพื้นเมือง ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในภาคเหนือ ซึ่งได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบัน
2.เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
ลาบ/แกงฮังเล/ไส้อั่ว/น้ำพริกหนุ่มแกง/ผักเชียงดา/
แกงผักหวาน/ไก่ต้มน้ำปลา
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิดทุกวัน ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ – ๒๑.๐๐ น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม นางอรนุช คำธิตา
สาขาในเมือง โทรศัพท์ ๐ ๕๓๕๑ ๑๕๕๒
สาขาดอยติ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๕๕ ๓๘๔๑ และ ๐ ๕๓๕๕ ๓๙๔๒
๕.ช่องทางออนไลน์
Facebook ร้านดาวคะนอง

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม