ร้านอาหารสารวัตรใหญ่

ที่ตั้ง ๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑. ร้านก๋วยเตี๋ยวสารวัติใหญ่ ร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังอำเภอดอนสัก เป็นก๋วยเตี๋ยวที่มีส่วนผสมมากมายคุ้มราคา โดดเด่นด้วยรสชาติต้มยำเข้มข้น เครื่องเยอะ ประกอบด้วยแหล่งวัตถุดิบ ชั้นเลิศสดสด จากทะเล อาทิ กั้ง กุ้ง กุ้งทอด หมึก ปลาแผ่น ปู ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร้านสารวัติใหญ่อาหารอร่อย สด สะอาด
๒. เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
๒.๑ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
๒.๒ ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ
๒.๓ ทะเลรวมลวกจิ้ม
๓. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด – ปิด ของร้าน
เปิดทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม นายรณชิต ชมภูวร
๐๘ ๗๖๕๗ ๒๕๑๒
๕. ช่องทางออนไลน์ page ก๋วยเตี๋ยวสารวัตรใหญ่

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม