วัดคูหาภิมุข (วัดหน้าถ้ำ) จังหวัดยะลา

ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 ๑.วัดถ้ำคูหาภิมุข เป็นวัดที่สำคัญและเก่าแก่ของจังหวัดยะลา บริเวณทางเข้าถ้ำบรรยากาศความร่มรื่น มีน้ำล้อมรอบ เดินขึ้นบันไดจะเจอรูปปั้นยักษ์ความสูงประมาณ 6 เมตร อยู่บริเวณปากทางเข้าถ้ำ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “พ่อท่านเจ้าเขา” มีความเชื่อว่าท่านจะปกปักษ์รักษาชาวบ้านหน้าถ้ำให้พ้นภัย และเป็นการป้องกันรักษาองค์พระพุทธไสยาสน์ ไม่ให้คนมาทำมิดีมิร้ายและทำลายองค์พระได้ โดยบริเวณด้านหน้าหลังรูปปั้นมีพระพุทธรูป และรูปปั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สักการะ เมื่อเดินเข้าไปในถ้ำ มีลักษณะเป็นห้องโถง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ อายุราว ๑,๓๐๐ ปี มีความยาว 81 ฟุต 1 นิ้ว และพระพุทธรูปเก่าแก่ หลายองค์ ชาวบ้านเรียกว่า “พ่อท่านบรรทม” ประดิษฐานอยู่ท่ามกลางหินงอก หินย้อย และลวดลายหินที่สวยงาม มีแสงส่องลงมาภายในถ้ำเป็นประกายสวยงาม ซึ่งในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเพื่อกราบสักการะบูชาพระพุทธไสยาสเป็นจำนวนมาก ขาลงแวะชม “หอวัฒนธรรมศรีวิชัย” เป็นที่เก็บวัตถุโบราณที่ขุดค้นได้จากบนภูเขาวัดถ้ำและภูเขากำปั่น ที่ควรแก่การศึกษาทางโบราณคดี
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
– เปิดทุกวัน เวลา 08.00 น. – 16.00 น. (ต้องประสานเจ้าหน้าที่ก่อนล่วงหน้า)
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
นายชัชพงศ์ เพ็ชรกล้า หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๕๐ ๒๕๒๐ (ต้องประสานเจ้าหน้าที่ก่อนล่วงหน้า)
๕.ช่องทางออนไลน์ Facebook : ชุมชนท่องเที่ยวตำบลหน้าถ้ำ
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ลานจอดรถ/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม