วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) จังหวัดปัตตานี

ที่ตั้ง หมู่ ๒ ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
 ๑. วัดช้างให้ ประวัติความเป็นมา และความสำคัญ
คือ ช่วงระยะเวลาที่สิ้นสมเด็จหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดไปแล้วนั้นไม่มีตำนานและบันทึกรายนามเจ้าอาวาสและเมื่อเข้าถึงยุคสมัยปัจจุบันตั้งแต่พระช่วง เข้ามาแผ้วถางในพศ 2480 นั้นสถานที่แห่งนี้เป็นเพียงป่ารกร้างมีต้นไม้ใหญ่อยู่หลายต้นปัจจุบันก็ไม่มีให้เห็นแล้วคงมีแต่ต้นไม้ต้นหนึ่งที่อยู่บริเวณด้านข้างของศาลาการเปรียญซึ่งชาวบ้านในบริเวณนี้บอกว่าเป็นต้นไม้เก่าแก่ประจำวัดต้นหนึ่งที่เหลือให้เห็นและวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อใดและใครเป็นคนสร้างครั้งแรกนั้นก็ยังหาหลักฐานที่แน่นอนไม่ได้แต่พอจะจับเขาความได้ตามหนังสือตำนานเมืองปัตตานีและเรื่องอื่นๆได้บ้างตามหนังสือตำนานเมืองปัตตานีนั้นพระศรีบุรีรัตน์พิพิธ (สิทธิ์ ณ สงขลา) ได้รวบรวมไว้ดังมีข้อความตอนหนึ่งว่า “สมัยนั้นพระยาแก้มดำเจ้าเมืองไทรบุรีปรารถนาจะหาที่ชัยภูมิที่ดีสร้างเมืองให้เจ๊ะสิตีผู้ซึ่งเป็น) น้องสาวครอบครองเมื่อโหรหาฤกษ์ยามได้เวลาท่านเจ้าเมืองก็เสียงสัตย์อธิษฐานปล่อยช้างตัวสำคัญคู่บ้านคู่เมืองออกเดินป่าหรือเรียกว่าช้างอุปการ เพื่อหาชัยภูมิดีสร้างเมืองท่านเจ้าเมืองก็ยกพลบริวารเดินตามหลังช้างนั้นไปเป็นเวลาหลายวันวันหนึ่งชั่งได้เดินไปหยุดอยู่ ณ ที่ป่าแห่งหนึ่ง (ที่วัดช้างให้เวลานี้) แล้วเดินวนเวียนร้องขึ้น 3 ครั้งพระยาแก้มดำถือเป็นนิมิตรที่ดีที่จะสร้างเมือง ณ ที่ตรงนี้ แต่น้องสาวตรวจดูแล้วไม่พอใจพี่ชายก็อธิษฐานให้ช้างเดินหาที่ใหม่ต่อไปช้างได้เดินรอนแรมอีกหลายวันเวลาตกเย็นวันหนึ่งก็หยุดพักพลบริวารทั้งน้องสาวถือโอกาสออกจากที่พักเดินเล่นบังเอิญขณะนั้นมีกระจงสีขาวผ่องตัวหนึ่งวิ่งผ่านหน้านางไปนางอยากได้กระจงตัวขาวตัวนั้นจึงชวนพวกพี่เลี้ยงวิ่งไล่ล้อมจับกระจงกระจงได้วิ่งวกไปวนมาบนเนินทรายขาวสะอาดริมทะเล (ที่ตำบลกรือเซะเวลานี้) ทันใดนั้นกระจงก็หายไปนางเจ๊ะสิตีรู้สึกชอบที่ตรงนี้มากจึงขอให้พี่ชายสร้างเมืองให้เมื่อพระยาแก้มดำปลูกสร้างเมืองให้น้องสาวและมอบพลบริวารให้ไว้พอสมควรเรียบร้อยแล้วก็ให้ชื่อเมืองนี้ว่าเมืองปัตตานี (ปัตตานี) ขณะนั้นพระยาแก้มดำเดินทางกลับมาถึงภูมิประเทศที่ช้างบอกให้ครั้งแรกก็รู้สึกเสียดายสถานที่จึงตกลงใจหยุดพักแรมทำการแผ้วถางป่าและปลูกสร้างขึ้นเป็นวัดให้ชื่อว่า วัดช้างให้มาจนบัดนี้
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ น.- ๑๗.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ ไม่มี
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๗๓๓๔ ๙๐๐๒
๕.ช่องทางออนไลน์
Facebook,Youtube (วัดช้างให้)ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม