วัดถ้ำเสือ กาญจนบุรี

ที่ตั้ง ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี
๑.ความโดดเด่น/ความสำคัญ
วัดถ้ำเสือ เป็นวัดและสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บนยอดเขาในอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ติดกับวัดถ้ำเขาน้อยซึ่งเป็นวัดจีนตั้งอยู่ด้านหลัง เป็นที่รู้จักสำหรับทิวทัศน์ที่ล้อมรอบด้วยทุ่งนาและประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ หลวงพ่อชินประทานพร ภายในวัดประกอบด้วยอาคารและเจดีย์ สถาปัตยกรรมไทย, จีน, ญี่ปุ่น และผสมผสาน เดิมเป็นสำนักสงฆ์ขนาดเล็กในบริเวณถ้ำเสือด้านล่างริมเนินเขา ต่อมาชาวบ้าน ร่วมกันสร้างและบูรณะ จนกลายเป็นวัดที่ใหญ่โต และมีความวิจิตรงดงาม ด้านหน้าวัดเป็นแม่น้ำแม่กลอง และล้อมรอบด้วยท้องทุ่งนา ส่วนด้านข้างติดกับองค์พระเจดีย์สถาปัตยกรรมจีน และเก๋งจีนของวัดถ้ำเขาน้อย ซึ่งอยู่ติดกัน ทั้งวัดถ้ำเสือและวัดถ้ำเขาน้อยเคยปรากฏเป็นสถานที่ถ่ายทำหลักในมิวสิควิดีโอเพลง Love on Me โดยแกแลนทิส ศิลปินชาวสวีดที่มีชื่อเสียงในระดับสากล ในปี พ.ศ. 2559
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 8457 8778
๕.ช่องทางออนไลน์
– Facebook : วัดถ้ำเสือ.หลวงปู่ชื่น จ.กาญจนบุรี
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก
/ ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำเสือ จังหวัดเพชรบุรี

ชุมชนบ้านถ้ำเสือ หมู่ที่ 3  ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำเพชรบุรีไหลผ่าน  ภูเขาล้อมรอบมีผืนป่าที่สมบูรณ์ มีธรรมชาติที่สวยงาม วิถีชีวิตเรียบง่าย เหมาะกับการมาท่องเที่ยวพักผ่อน บรรยายกาศภายในชุมชนร่มรื่น สดชื่น และผ่อนคลาย   อาชีพส่วนใหญ่ทำการเกษตร  ทำสวนผลไม้ ได้แก่ ทุเรียน  เงาะ ฯลฯ   

ชุมชนบ้านถ้ำเสือ มีแม่น้ำเพชรบุรีไหลผ่าน มีธนาคารต้นไม้ที่ปัจจุบันเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  กิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย  ได้แก่  การทำทองม้วนน้ำตาลโตนด การปลูกผักอินทรีย์  ฐานธนาคารต้นไม้  การปั้นกระสุนเมล็ดพันธุ์ การยิงกระสุนเมล็ดพันธุ์ การล่องเรือยาง  

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดถ้ำเสือ
เป็นวัดในพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวชุมชนบ้านถ้ำเสือ เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมทางด้านศาสนา และวัฒนธรรม ของชุมชน

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ธนาคารต้นไม้บ้านถ้ำเสือ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ได้แก่ การเรียนรู้เกี่ยวกับธนาคารต้นไม้  การปั้นกระสุนเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ การยิงกระสุนเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ เป็นต้น 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนผลไม้บ้านถ้ำเสือ
เป็นแหล่งปลูกผลไม้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ได้แก่ เงาะ ทุเรียน โดยผลของเงาะจะกลม รสชาติหวาน กรอบ อร่อย เนื้อร่อน ส่วนทุเรียนเนื้อจะเหลือง หวาน อร่อย นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยวชมสวนโดยไม่ต้องเสียค่าเข้าชม สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ สามารถเข้ามาเก็บชิมเงาะได้แบบสด ๆ จากต้น ทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจอย่างมาก

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การทำทองม้วนน้ำตาลโตนด
ธนาคารต้นไม้บ้านถ้ำเสือ นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการทำทองม้วนน้ำตาลโตนด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านถ้ำเสือ
การปั้นและยิงกระสุนเมล็ดพันธุ์ต้นไม้
ธนาคารต้นไม้บ้านถ้ำเสือ นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการปั้นและยิงกระสุนเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ เป็นการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ
การล่องเรือยาง
ธนาคารต้นไม้บ้านถ้ำเสือ นักท่องเที่ยวได้นั่งเรือยางเพื่อสัมผัสกับอากาศบริสุทธ์ ชมธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม