วัดสว่างหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ตั้ง ๒ ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
๑.บ้านหัวนาคำ เป็นชุมชนที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มีความรักใคร่ปรองดอง สมัครสมานสามัคคี เป็นชุมชนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเป็นชุมชนที่ใหญ่ มีครัวเรือนกว่าหนึ่งพันครัวเรือน โดยมีวัดสว่างหัวนาคำ เป็นศูนย์รวมจิตใจ และทำกิจกรรมตามฮีตสิบสองคองสิบสี่ เป็นวัดเก่าแก่ประจำหมู่บ้าน ศาสนสถานในวัดมีพระอุโบสถสิมอีสานไม้พันชาติที่มีความสวยงามมาก มีพระพุทธรูปประจำวัดคือ หลวงพ่อพระพุทธวิชัยญาณ สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 22-23 เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยล้านช้าง เป็นที่เลื่อมใส เคารพบูชาของชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนทั่วไป เรียกว่าหลวงพ่อศิลา ซึ่งวัดได้จัดเตรียมพานขันหมากเบ็งให้ผู้มาเที่ยวชมได้นำไปสักการะ ศาลาทานบารมีหน้าศาลาการเปรียญเป็นศาลาลักษณะทรงไทย เสาไม้ทั้งหลังทำบุญตักบาตร ๑๐๘ บาตร ชมสวนดอกไม้ พันธุ์ดอกไม้ประดับ สวยงามบริเวณวัด และสาธิตการจัดทำร่มผ้าขาวม้า
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น.๑๘.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม พระครูศรีปริยัติโชติธรรม เจ้าอาวาสวัดสว่างหัวนาคำ เจ้าคณะอำเภอยางตลาด ๐๘ ๕๐๑๑ ๑๔๑๙
๕.ช่องทางออนไลน์
เพจ:วัดสว่างหัวนาคำ จ.กาฬสินธุ์
วัดสว่างหัวนาคำ 
พระครูศรีฯวัดสว่างหัวนาคำ
ชื่อผู้ประกอบการร่มผ้าขาวม้า นางกาย สีสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๑๖๖๑ ๙๗๕๙
เฟซบุ๊ก ภูฟ้า เครื่องนอน
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดสว่างหัวนาคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

เป็นชุมชนขนาดใหญ่กว่าหนึ่งพันครัวเรือน คนในชุมชนมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มีความรักใคร่ปรองดอง สมัครสมานสามัคคี และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 

อุโบสถสิมอีสานไม้พันชาติ เป็นอุโบสถที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านศิลปะล้านช้างผสมศิลปะล้านนา โดยมีเสาและผนังเป็นไม้พันชาติซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็ง และส่วนใหญ่สร้างจากไม้พันชาติ จึงให้ชื่อว่าอุโบสถสิมอีสาน    ไม้พันชาติ เป็นอุโบสถที่วิจิตรงดงามและทรงคุณค่าด้านศิลปะ

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดสว่างหัวนาคำ
เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ ๒๒-๒๓ และมีอุโบสถสิมอีสานไม้พันชาติ

วัดป่าอัมพวัน
เป็นวัดเก่าแก่ มีพื้นที่ขนาดใหญ่และร่มรื่น

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ทุ่งทานตะวันสีทอง หนองทึง
เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ของตำบลหัวนาคำ ในช่วงเดือนธันวาคม ถึงเดือนมกราคม ดอกทานตะวันจะบานสะพรั่งพร้อมให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมและถ่ายภาพ

สวนกวางโอเคกาฬสินธุ์
ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ ทุ่งทานตะวันสีทอง หนองทึง

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ไร่อุ่น ฮักสวนเฮา
เป็นสวนเกษตรแบบผสมผสาน โดยมี ด.ต.โสภัณฑ์ ภูพานทอง อดีตนายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ เป็นเจ้าของ

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ทำบุญตักบาตร
วัดสว่างหัวนาคำชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตร ณ บริเวณรอบอุโบสถสิมอีสานไม้พันชาติ ในช่วงก่อนเข้าพรรษาและวันออกพรรษา

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม