ชุมชนคุณธรรมวัดโพธิ์ศรี จังหวัดมุกดาหาร

ชุมชนคุณธรรมวัดโพธิ์ศรี ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ ภาษาพูด คือ ภาษาอีสาน (ลาว) คนในชุมชนมีความรัก ความสามัคคี เอื้ออาทร พึ่งพาอาศัยกัน แบ่งปันกัน มีน้ำใจไมตรีจิตที่ดีต่อกัน ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามฮีต ๑๒ คอง ๑๔ มีรูปปั้นองค์หลวงปู่รอดเป็นที่เคารพนับถือ มีวัดโพธิ์ศรีเป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน  

ชุมชนคุณธรรมวัดโพธิ์ศรี ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒,๘ บ้านส้มป่อย ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาหาร มีวัดโพธิ์ศรีเป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจ ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ ภาษาพูด คือ ภาษาอีสาน (ลาว) คนในชุมชนมีความรัก ความสามัคคี เอื้ออาทร เป็นพี่เป็นน้อง พึ่งพาอาศัยกัน แบ่งปันกัน มีน้ำใจไมตรีจิตที่ดีต่อกัน ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามฮีต ๑๒ คอง ๑๔ มีรูปปั้นองค์หลวงปู่รอดเป็นที่เคารพนับถือ 

 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดโพธิ์ศรี
ตั้งอยู่บ้านส้มป่อย หมู่ที่ ๒ เป็นวัดเก่าแก่ มีสถาปัตยกรรมพื้นบ้าน  โบสถ์ หอระฆัง มีพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้านโบราณ มีองค์หลวงปู่รอดเป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชน

วัดโพธิ์ศรีแดง
ตั้งอยู่บ้านส้มป่อย หมู่ที่ ๘ เป็นวัดเก่าแก่ในชุมชนอีกวัดหนึ่ง ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน โดยหากมีการจัดกิจกรรมในชุมชนก็จะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับวัดโพธิ์ศรีและร่วมกันทำกิจกรมต่าง ๆกันมาโดยตลอด 

วัดป่าภูเกิ้ง
ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาของอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๒ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เดิมเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระหลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท พระเกจิสายวิปัสนากรรมฐาน

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

อุทยานแห่งชาติ ภูผาเทิบ
เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 59 ของประเทศไทยมีเนื้อที่ 48.5 ตารางกิโลเมตร มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ มีบริเวณลานหินหรือภูเขาหิน ดูเหมือนรูปทรงต่าง ๆ และในปลายฝนต้นหนาวจะเต็มไปด้วยไม้ดอกงดงามนานาชนิด ป่าเบญจพรรณบริเวณหุบ ถ้ำที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ น้ำตกและน้ำซับตลอดปี

จุดชมวิวและศึกษาธรรมชาติวัดป่าภูเกิ้ง
เป็นเส้นทางธรรมชาติไปยังวัดป่าภูเกิ้ง โดยเป็นป่าเต็งรังสลับกับหิน สามารถมองเห็นแม่น้ำโขงอย่างสวยงาม

จุดชมวิวริมโขง
ตลอดเส้นทางในบ้านส้มป่อยหมู่ที่ 2 ถึงหมู่ที่ 8 สามารถชมทิวทัศน์แม่น้ำโขงได้ตลอดเส้นทาง ซึ่งในฤดูหนาวและฤดูร้อนน้ำโขงจะมีสีเขียวมรกตตัดกับสีของท้องฟ้า เป็นวิวที่สวยงาม มองเห็นประเทศเพื่อนบ้าน และชมวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำโขงได้

อ่างเก็บน้ำห้วยสิงห์
อ่างเก็บน้ำห้วยสิงห์ ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับเส้นทางถนนทางหลวง 2034 มุกดาหาร-ดอนตาล เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยเป็นอ่างกักเก็บน้ำจากภูเขาของเขตอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ มีสถานที่ กางเต็นท์ และตกปลา ชมทิวทัศน์ภูเขาอันสวยงาม

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนเกษตรอินทรีย์ละอองดาว
ตั้งอยู่บริเวณติดกับริมแม่น้ำโขง เส้นทางในหมู่บ้านส้มป่อยมุ่งหน้าไปสู่วัดโพธิ์ศรีแดง อยู่ใกล้กับร้านอาหารละอองดาว มีร้านเครื่องดื่มตั้งอยู่บริเวณหน้าร้าน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลดหนี้
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลดหนี้ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับเส้นทางถนนทางหลวง 2034 มุกดาหาร-ดอนตาล เลี้ยวเข้าไปในบริเวณหมู่บ้านประมาณ 500 เมตร 

กิจกรรมการท่องเที่ยว

กิจกรรมใส่บาตรยามเช้าริมโขง
บริเวณหน้าวัดโพธิ์ศรี ทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน บริเวณริมฝั่งโขงบริเวณหน้าวัดโพธิ์ศรี จะมีชาวบ้านรวมตัวกัน โดยจะแต่งกายนุ่งซิ่นพื้นบ้าน สวมเสื้อขาว ห่มสไบแดง ร่วมกันจัดกิจกรรม ใส่บาตรยามเช้าริมโขง นำโดย พระอธิการชัยธวัช เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี โดยจะมีนักท่องเที่ยว ผู้แสวงบุญมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก     

ศึกษาวิถีชีวิตประมงแม่น้ำโขง
กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านส้มป่อย ชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน เราสามารถชมและสัมผัสวิถีโดยการร่วมล่องเรือหาปลา หรือนั่งชมที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงได้

กิจกรรมศึกษาวิถีเกษตรอินทรีย์
กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านส้มป่อย ชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน เราสามารถชมและสัมผัสวิถีโดยการร่วมล่องเรือหาปลา หรือนั่งชมที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงได้กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านส้มป่อย นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ และสามารถนำผักอินทรีย์ในสวนมาประกอบอาหารและร่วมรับประทานอาหารร่วมกันได้

แสวงบุญไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล
วัดโพธิ์ศรีและวัดโพธิ์ศรีแดง บ้านส้มป่อยเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ มีพระพุทธรูปที่ผู้คนนิยมมากราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ได้แก่ หลวงปู่รอดวัดโพธิ์ศรี วัดโพธิ์ศรีแดง

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม