ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดตราด

ที่ตั้ง 1 ถนนหลักเมือง ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
๑.เป็นอีกหนึ่งที่พึ่งทางใจของชาวตราด ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นศูนย์รวมจิตใจของทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า การตั้งเสาหลักเมืองอยู่ในช่วงเดียวกับการสร้างวัดโยธานิมิต เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เสด็จมาเพื่อรวบรวมกำลังพลกอบกู้เอกราชที่จังหวัดตราด พระองค์ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นตามความเชื่อแบบจีนเพื่อให้ปกป้องคุ้มครองเมืองตราดให้รอดพ้นจากภัยอันตราย ชาวเมืองอยู่เย็นเป็นสุข ดังนั้น ศาลหลักเมืองจึงเป็นดั่งศูนย์กลางเชื่อมความสัมพันธ์ไทย – จีน ในวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี จะมีงานฉลองที่เรียกว่า “วันงานพลีเมือง” หรือที่ชาวจีนเรียกว่า “วันเซี่ยกงแซยิด” หมายถึง วันเกิดเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งจะมีพิธีทำบุญตักบาตรแบบไทย และมีงานประจำปีศาลปุงเถ้าม้าแบบจีน ช่วงก่อนและหลังตรุษจีน 1 เดือน
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 06.00 – 21.00 น. 
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 09 6653 9294
๕.ช่องทางออนไลน์ – 
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม