วัดดอนมูล จ.น่าน

ที่ตั้ง หมู่ 2 ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1.วิหารไทลื้อวัดดอนมูล ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา สร้าง เมื่อพ.ศ. 2375 สร้างโดยเจ้าหลวงอนุภาพ ลักษณะทางสถาปัตยกรรมวิหารไทลื้อวัดดอนมูล เป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมไทลื้อที่ยังคมรูปแบบที่ดีที่สุด มีช่อฟ้าปั้นเป็นรูปพญานาค 2 ตัว หันไปทางทิศตะวันออกหนึ่งตัว และหันไปทางทิศตะวันตกหนึ่งตัว ลำตัวทอดไปบนหลังคาและหางจะพันกันตรงกลางทำเป็นซุ่มปักฉัตร 5 ชั้น ซุ่มเป็นลักษณะเด่นของศิลปะไทลื้อ ภายในวิหารจะประดับด้วย ตุงทอช่างไทยลื้อที่สวยงาม ในชุมชนบ้านดอนมูลยังมีโฮมสเตย์ที่จะสัมผัสวัฒนธรรมวีถีชีวิตของคนไทยลื้อ อย่างใกล้ชิดได้อีกด้วย
2.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 06.30 น. – 18.00 น.
3.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
4.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม