ฐานเรียนรู้คนช่างคิดผลิตสินค้า

การทำผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าว : เอาน้ำมันมะพร้าวที่ทำเสร็จแล้วมาผลิตเป็นสินค้า เช่น สบู่น้ำมันมะพร้าว ลิปมันจากน้ำมันมะพร้าว โดยผู้เข้าเยี่ยมชมจะได้ร่วมทำผลิตภัณฑ์ด้วย

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม