ตลาดบ้านใหม่ 100 ปี

ที่ตั้ง เลขที่ ๘๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑. ตลาดริมน้ำ 100 ปี (ตลาดบ้านใหม่) มีอาคารบ้านเรือนที่ยังคงสภาพบ้านไม้โบราณปลูกเป็นตึกแถว 2 ชั้นติดต่อกันจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งมีมานานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 โดยยังรักษาสภาพและความเป็นเอกลักษณ์ไว้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งอาหารอร่อย ขนมและของขบเคี้ยวนานาชนิด รวมถึงอาหารคาวหวานโบราณหลากหลายชนิด ชุมชนคุณธรรมตลาดบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นชุมชนหนึ่งที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก มีระยะทางไม่ไกลประมาณ 90 กิโลเมตร จากกรุงเทพมหานคร และมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งที่มีความหลากหลาย มีทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทางวัฒนธรรม ลักษณะภูมิประเทศที่น่าสนใจเพราะมีแม่น้ำบางปะกงและป่าไม้สมบูรณ์ ลักษณะเมืองวิถีชีวิตที่สงบเรียบง่ายของชุมชนเก่าแก่ความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อหลวงพ่อโสธรที่ศักดิ์สิทธิ์ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาดั้งเดิม ซึ่งเหมาะแก่การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่ง จังหวัดฉะเชิงเทราถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์บ้านเรือนเก่า ที่สวยงามและมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งวิถีชีวิตชุชมชนที่มีเสน่ห์เฉพาะท้องถิ่น ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนที่ตลาดบ้านใหม่ ซึ่งเป็นตลาดริมน้ำร้อยปี อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
2. เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
2.1 ข้าวห่อใบบัวครูลิน
2.2. กาแฟแป๊ะเอ๊ย
2.3. ร้านตำเคียงน้ำ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม