ชุมชนคุณธรรมบ้านปรึกมะกรูด จังหวัดกำแพงเพชร

บ้านปรึกมะกรูด หมู่ที่ ๒ อยู่ในเขตการปกครอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง
จังหวัดกำแพงเพชร การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจากศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร สามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถโดยสารประจำทาง 

ชุมชนคุณธรรมบ้านปรึกมะกรูด เอกลักษณ์โดดเด่นของชุมชน ได้แก่ กระยาสารทข้าวพอง “พอดีคำ” ที่ชาวบ้านออกแบบให้มีลักษณะกลม ๆ รับประทานได้พอดี ๑ คำ และมีรสชาติที่หอมหวาน อร่อย และมะพร้าวเสวย ที่รสชาติถึงกะทิ และความมันของมะพร้าว และมีผลไม้ตามฤดูกาล ได้แก่ สละ น้อยหน่าหนังสีม่วง เงาะ ทุเรียน ลองกอง มะยงชิด เป็นต้น

 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดพรหมพาราม
วัดพรหมพาราม มีหลวงปู่แสง เตชะบุญโญ ซึ่งเป็นรูปหล่อของท่านประดิษฐานภายในมณฑปของวัดพรหมพาราม

วัดคฤหบดีสงฆ์
หลวงพ่อปลอดภัย  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของตำบลท่าพุทรา ห่างจากหมู่บ้านปรึกมะกรูด ระยะทาง ๒ กิโลเมตร โดยพระวิบูลย์วชิรธรรม (หลวงพ่อสว่าง อุตฺตโร) หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า “หลวงพ่อปลอดภัย” วัดคฤหบดีสงฆ์ เป็นพระเกจิที่ประชาชน ให้ความเคารพนับถือ หากใครมีเหรียญปลอดภัยเชื่อกันว่าจะแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ริมแม่น้ำปิง
ริมแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร เป็นแม่น้ำสายหลัก ของชาวจังหวัดกำแพงเพชร ที่ไหลผ่านตำบลท่าพุทรา
อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งประชาชนจะใช้น้ำสำหรับทำการเกษตร

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เกษตรแปลงใหญ่กล้วยไข่ (โซน ๒)
เกษตรแปลงใหญ่กล้วยไข่ (โซน ๒) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ เกษตรแปลงใหญ่กล้วยไข่
(โซน ๒) 

สวนสละ (สวนทิพย์สุมาลี)
คุณน้ำทิพย์ ธนากิจภูวานนท์ เจ้าของสวนนำพันธุ์สละ มาจากภาคใต้ มาทดลองปลูกในที่ดินบ้านเกิดจังหวัดกำแพงเพชร โดยนำความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาใช้กับสวนจนสามารถปลูกสละเจริญเติบโต ขณะนี้เริ่มออกผลผลิตดกเป็นที่น่าพอใจเกินคาดมีประชาชนต่างเดินทางมาชื่นชมในความสำเร็จ เป็นเกษตรกรทางเลือกใหม่ปลูกสละ

สวนมะยงชิด (บ้านน้ำทิพย์ ธนากิจภูวานนท์)
สวนมะยงชิดปลูกไว้ในบริเวณรอบบ้าน เพื่อไว้รับประทานเอง แต่ถ้าใครสนใจสามารถมาเที่ยวชมสวนและเก็บไปรับประทานเองก็ได้ 

 กิจกรรมการท่องเที่ยว

รำสาวบ้านแต้
“รำสาวบ้านแต้” เป็นการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวสีสาน ที่ยังคงสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอีสาน ไว้อย่างเหนียวแน่น โดยจะจัดการแสดงในงานต่าง ๆ ของหมู่บ้าน เช่น งานลอยกระทง งานตักบาตรเทโว งานประจำปี เป็นต้น

ศิลปะการต่อสู้ของสำนักดาบเพชรพุทไธสวรรย์
สำนักดาบเพชรพุทไธสวรรย์ กำแพงเพชร โดยมีครูพงศ์ที่จะถ่ายทอดศิลปะ การรำดาบไทย กระบี่กระบอง ให้กับลูกหลาน และคนในชุมชน

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม