โรงแรมเจ้าพระยาธารา จังหวัดชัยนาท

ที่ตั้ง 1013 หมู่4 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอมือง จังหวัดชัยนาท

๑.ประเภทของที่พัก โรงแรม
๒.จำนวนห้อง 32 ห้อง
๓.ประเภทห้องพัก/ราคา
ห้องพัก Standard Superior Delux Suit Family Room
ราคา(บาท) /900/1,500/1,200/5,000/3,500
๔.สิ่งอำนวยความสะดวก/กิจกรรมพิเศษ
– ประชุม สัมมนา จัดเลี้ยง รองรับได้ 500 ท่าน ร้านอาหารปักษาชมบัว ล่องเรือเจ้าพระนาธารา (ไหว้พระ ดินเนอร์ ล่องเรือแบบ VVIP) บริการรถตู้
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 09 6778 4457
๖.ช่องทางออนไลน์ Facebook : โรงแรมเจ้าพระยาธาราริเวอร์ไซด์
เว็บไซต์ : www.Chaophayathara.com
ID Line : 09 6778 4457

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม