ร้านคุณรัดเกล้า มีกุล จังหวัดนครปฐม

ที่ตั้ง เลขที่ ๑ หมู่ ๑ ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ เปลือกส้มโอแช่อิ่มรัดเกล้า
๒.ชื่อผู้ประกอบการ นางรัดเกล้า มีกุล
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ เปลือกส้มโอแช่อิ่ม
เปลือกส้มโอแช่อิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มส่งเสริมอาชีพชุมชน เกาะลัดอีแท่น โดยเลือกใช้ส้มโอจากสวนเกษตรอินทรีย์ เมื่อรับประทานผู้บริโภคสัมผัสถึงความหอมของเปลือกส้มโอ เหนียว หนึบ ๆ ชิ้นพอดีคำสะดวกในการบริโภค ปัจจุบันเปลือก ส้มโอแช่อิ่มรัดเกล้า ได้พัฒนารสชาติให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคโดยเน้นรสชาติหวานน้อย และยังมีสรรพคุณทางยา ทำให้ชุ่มคอ แก้อาการไอ รู้สึกสดชื่น
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ แยมส้มโอ
รายละเอียดความโดดเด่น ทำมาจากสวนส้มโอในเขตอำเภอ สามพราน เป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครปฐม โดยใช้ เนื้อส้มโอล้วนๆ เน้น ๆ นำมากวนจนได้เนื้อแยมสีเหมือนน้ำผึ้ง มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว ไม่ใส่วัตถุกันเสีย สามารถเก็บไว้ได้นาน รับประทานคู่กับขนมปัง แครกเกอร์ ก็อร่อย
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
5.1 นางรัดเกล้า มีกุล โทรศัพท์ ๐๙ ๑๔๙๕ ๒๕๕๕
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook : เปลือกส้มโอแช่อิ่มรัดเกล้า

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม