พงษ์โอชา 2 จังหวัดตรัง

ที่ตั้ง 67/17 ถนนเพลินพิทักษ์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
๑.ร้านพงษ์โอชา ๒ เป็นร้านอาหารเช้าที่มีเอกลักษณ์ตามแบบฉบับของคนตรัง ซึ่งเป็นวิถีการรับประทานอาหารในชีวิตประจำวันของคนไทยเชื้อสายจีน มีอาหารให้เลือกทานมากกว่า ๕๐ ชนิด เมนูเด่น ได้แก่ หมูย่างเมืองตรัง ที่สืบทอดกรรมวิธีในการทำตามแบบฉบับของชาวจีนมาแต่โบราณ และบักกุ๊ดเต๋ ที่มีส่วนผสมของเครื่องสมุนไพรยาจีน มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และอาหารติ่มซำที่มีให้เลือกมากมาย เป็นที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก
2. เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
2.1 หมูย่างเมืองตรัง
๒.๑ บักกุ๊ดเต๋
3. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิดวันจันทร์ – วันอาทิตย์
เวลา ๐๕.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๗๗๘๙
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook : ร้านพงษ์โอชา ๒
E-mail : pongocha2@gmail.com

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม