วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ที่ตั้ง 134 ถนนเทพคุณากร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา              ๑. สักการะหลวงพ่อพุทธโสธร พระคู่บ้านคู่เมืองชาวแปดริ้ว เสริมสิริมงคล ศูนย์รวมความศรัทธาอันล้นหลาม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกง วัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นพระอุโบสถที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำรัสให้สร้างขึ้น ศิลปะภายในพระอุโบสถวัดโสธรวรารามประกอบด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยรอบ นับตั้งแต่พื้นพระอุโบสถ เสา ผนัง และเพดาน บรรจุเรื่องราวแดนแห่งทิพย์ เป็นเรื่องราวของสีทันดรมหาสมุทร จตุโลกบาล สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พรหมโลก ดวงดาว และจักรวาล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงประกอบพิธียกยอดฉัตรทองคำ พระอุโบสถหลังนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อปี พ.ศ. 2549 เป็นพระอุโบสถที่มีขนาดใหญ่และสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ในภายหลังวัดโสธรได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร มีนามว่า “วัดโสธรวรารามวรวิหาร” เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2501
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิด ทำการทุกวัน เวลา 07.00 – 17.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 0 3851 1048
๕. ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/watsothornwararam
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร )

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม