วัดสลักเพชร และพิพิธภัณฑ์วัดสลักเพชร จังหวัดตราด

ที่ตั้ง ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170
๑.วัดสลักเพชร เกาะช้าง เป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งบนเกาะช้าง ที่นี่มีอุโบสถไม่เหมือนวัดอื่นๆ ค่ะ เพราะที่นี่เต็มไปด้วย รูปปั้นของเทพ และสัตว์เทพในป่าหิมพานต์ รายล้อมอยู่รอบบริเวณเลยทีเดียว ให้ความรู้สึกแปลกตาออกไป แต่ก็สวยงามดี นอกจากนี้ยังมีป้ายประกอบเล่าให้รู้ถึงประวัติของรูปปั้นต่างๆ และมีรูปปั้นพญานาคล้อมอยู่ที่รอบๆ อุโบสถภายในอุโบสถใหม่ ประดิษฐาน พระพุทธชินราช เป็นองค์พระประธาน ให้นักท่องเที่ยวและชาวบ้านมาไหว้พระ ขอพร อีกทั้งยังมีลวดลายจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่พุทธศาสนิกชน ให้ความเคารพบูชาภายในวัดก็คือ หลวงพ่อเพชร และ งาช้าง ที่เป็นตราตั้งประจำตำแหน่งของ หลวงสลักเพชรพัฒนกิจ ซึ่งได้พระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ซึ่งสร้างขึ้นจากโลหะสำริด เป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ ทรงจีวรดอกที่มีลวดลายเป็นดอกพิกุลซึ่งเชื่อว่าได้รับอิทธิพลมาจากพระแก้วมรกตในเครื่องทรงชุดประจำฤดูฝน ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถหลังเก่า มีความเชื่อว่า หลวงพ่อมีความศักดิ์สิทธิ์ ในเรื่องฝนฟ้าอากาศ ช่วยขจัดปัดเป่าพายุลมฝนที่เป็นอุปสรรคขัดขวางพิธีกรรมต่างๆ ของชาวบ้าน นั่นเอง

ถัดจากอุโบสถคือ พิพิธภัณฑ์วัดสลักเพชร ภายในรวบรวมเครื่องใช้เก่าแก่รัชกาลที่ 5 โดยเฉพาะไม้เท้าและตราตั้งประจำตำแหน่งของหลวงสลักเพชรพัฒนกิจ ซึ่งได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 5 อีกทั้งยังมีภาพฝาผนังเป็นเรื่องราวการเสด็จประพาสต้นของ ร.5 มาที่เกาะช้างอีกด้วย
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น. 
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 08 3905 2975
๕.ช่องทางออนไลน์ – 
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัดบาง จังหวัดกำแพงเพชร

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
๑.วัดบางเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองกำแพงเพชร สันนิษฐานว่าที่ชื่อวัดบางคงเป็นเพราะที่ตั้งวัดอยู่ใกล้กับคลองน้ำซึ่งแยกจากแม่ปิงไปสู่ “หนองรี” คลองน้ำ ดังกล่าวเรียกว่า “บาง” เมื่อวัดมาตั้ง ณ ที่แห่งนี้จึงตั้งชื่อ “วัดบาง” โดยในวัดจะมีวิหารที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อเพชร” เป็นพระพุทธรูปเนื้อสำริดศิลปะแบบเชียงแสน ปางมารวิชัย ที่เรียกว่า สิงห์ ๑ ที่หาชมได้ไม่ง่ายนักมีหน้าตักกว้าง ๒ ศอก ๑ คืบ ๕ นื้ว สูง ๓ ศอก ๑ คืบ มีพุทธลักษณะงดงาม และมีขนาดใหญ่กว่าหลวงพ่อเพชรของจังหวัดพิจิตร ที่มีอายุกว่า ๘๐๐ ปี เมื่อประมาณพุทธศักราช ๒๔๗๙ หลวงพ่อผิว พระธรรมาธิมุตมุนี เจ้าอาวาสวัดบาง เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรในสมัยนั้นและหลวงพ่อภา พระครูวิธานวชิรศาสตร์ ได้ไปอัญเชิญหลวงพ่อเพชร มาจากวัดต่อม่อ ซึ่งเป็นพระประธานในวิหารโบราณมาไว้ในอุโบสถวัดบาง จึงถือได้ว่าหลวงพ่อเพชร เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของกำแพงเพชรและเป็นที่เคารพของคนเป็นอย่างมากที่สุดอีกองค์หนึ่ง
๒.วันเวลา เปิด/ปิด ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ น.- ๒๐.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๕๕๗๑ ๖๕๓๒
๕.ช่องทางออนไลน์
https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=284&code_db=610009&code_type=01
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ /ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดศรีโพธิ์ชัย จังหวัดเลย

ชุมชนคุณธรรมวัดศรีโพธิ์ชัย  ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย  ประกอบด้วย หมู่ 1 บ้านแสงภา หมู่ 2 บ้านป่าก่อ และหมู่ 3 บ้านหัวนา ชุมชนเป็นลักษณะชุมชนชนบท อยู่ในหุบเขา มีวิถีชีวิตในการพึ่งพาตนเอง วัฒนธรรมประเพณีเป็นสิ่งหลอมรวมจิตใจ เกิดความรักความสามัคคีของชาวบ้าน 

ชุมชนคุณธรรมวัดศรีโพธิ์ชัย เป็นชุมชนที่ยึดถือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธศาสนา รักษาศีล อย่างเคร่งครัด ทำให้ชุมชนมีความอยู่ดีมีสุข เช่น วันโกน วันพระ จะงดเว้น การฆ่าสัตว์ มีประเพณีแห่ต้นดอกไม้ ซึ่งชาวบ้านร่วมกันตกแต่งเครื่องสักการะพระรัตนตรัย มีชื่อเรียกว่า “ต้นดอกไม้” จะต้องทำให้เสร็จภายใน วันเดียว คือ วันที่ 14 เมษายนของทุกปี

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และมีพระพุทธรูปที่สำคัญและเก่าแก่ เป็นสถาปัตยกรรมศิลปะล้านช้าง

  • สักการะพระประธาน ในอุโบสถวัดศรีโพธิ์ชัย
  • สักการะหลวงพ่อเพชร ในมณฑป
  • มีการรวมกลุ่มแกะสลักไม้แบบโบราณ ในวันโกน วันพระ ของกลุ่มผู้สูงอายุตำบลแสงภา

พระธาตุดินแทน
มีอายุราว 200 ปี เป็นพระธาตุที่เกิดจากการนำดินมากองสูงจนเกือบเป็นเนินเขาขนาดย่อม ด้านหลังขององค์พระธาตุ ซึ่งมีบันไดดินเป็นทางขึ้นไปสู่ รอยพระพุทธบาท
-สักการะพระธาตุดินแทน และรอยพระพุทธบาท ระหว่างทางสามารถแวะถ่ายรูปนาขั้นบันได หน้าวัดพระธาตุดินแทน

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

จุดชมวิวหน้าโรงเรียนบ้านแสงภา “ที่นี่แสงภา ภูฎานเมืองไทย”
เป็นจุดเช็คอินที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน คือ มีต้นดอกไม้ใหญ่ เรียงกันอยู่ และจะมองเห็นหมู่บ้านที่โอบล้อมด้วยภูเขา

จุดชมวิวหน้า อบต.แสงภา
มองเห็นวัดศรีโพธิ์ชัย ทุ่งนา และชุมชนบ้านแสงภา และบ้านหัวนา เป็นอีก 1 จุดที่ต้องมาเช็คอิน

น้ำตกคิ้ง
เป็นน้ำตกในลำน้ำแพร่ มีลักษณะเป็นแก่งหิน 2 – 3 ชั้น มีความกว้างประมาณ 25 เมตร สูง 5 เมตร มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่อยู่ด้านล่าง

น้ำตกช้างตก
อยู่เหนือน้ำตกคิ้งขึ้นไปประมาณ 500 เมตร อยู่ใน ลำน้ำแพร่เช่นกัน แต่มีความลาดชันมากกว่า

น้ำตกวังตาด
น้ำตกวังตาดเกิดจากลำน้ำแพร่ไหลตกลงมาจากผาหินเตี้ย ๆ เช่นเดียวกับน้ำตกช้างตกและน้ำตกคิ้ง โดยตัวน้ำตกวังตาดมีสองชั้น และสูงประมาณ 5 เมตร ชั้นแรกมีขนาดใหญ่กว่าชั้นที่ 2 เหมาะสำหรับลงเล่นน้ำ

สวนป่านาปอ
โครงการพื้นที่ความมั่นคงภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว (สวนป่านาปอ) เป็นจุดท่องเที่ยว และจุดเรียนรู้ ตามโครงการพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มีการจัดสวน ให้เห็นเป็นทิวดอกไม้ยาว

อุทยานแห่งชาติ ภูสวนทราย
เป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ สภาพป่าโดยส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้น ซึ่งมีที่ราบน้อย จุดที่สูงที่สุดประมาณ 1,408 เมตร จากระดับน้ำทะเล สภาพอากาศค่อนข้างเย็นสบายตลอดปี

น้ำตกตาดเหือง
เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ 15 เมตร ความกว้างประมาณ 20 เมตร เกิดจากลำห้วยตาดเหือง ซึ่งไหลผ่านระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว ทำให้มีชื่อเรียกน้ำตกอีกชื่อหนึ่งว่าน้ำตกมิตรภาพไทย-ลาว

ภูหัวฮ่อม
เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย
เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานภูหัวห้อม มีจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม สามารถมองเห็นเทือกเขาสลับซับซ้อนอันเป็นพรมแดนไทยลาวได้อย่างถนัดตา

โครงการสร้างป่า สร้างรายได้
โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์เรียนรู้โครงการ สร้างป่าสร้างรายได้ ไร่กำนันวิรัตน์
เป็นศูนย์เรียนรู้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้และเรียนรู้พลังงานทดแทนโซล่าเซลล์

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร
แหล่งเรียนรู้การทำการเกษตร และแปรรูปสมุนไพร

 กิจกรรมการท่องเที่ยว

กราบสักการะหลวงพ่อเพชร, พระใหญ่ในอุโบสถ ชมโบราณสถานที่งดงาม
วัดศรีโพธิ์ชัย  ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมศิลปะล้านช้าง

การแกะสลักไม้แบบโบราณ และต้นดอกไม้ที่ระลึก
วัดศรีโพธิ์ชัย
– ชมและทดลองแกะสลักไม้กับปราชญ์ชาวบ้าน
– ประดิษฐ์ต้นดอกไม้ และเลือกซื้อเป็นของที่ระลึก

นั่งรถอีแต๊ก ชมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้
รอบ ๆ หมู่บ้าน นั่งรถอีแต๊กชมสวนที่เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ แวะชม ชิม ผลผลิตทางการเกษตร และจุดชมวิว ที่จะมองเห็นหมู่บ้านแสงภา บ้านหัวนาและบ้านป่าก่อ ระยะทาง 4 กิโลเมตร

ทำไม้กวาด ดอกหญ้า
โรงเรียนแม่มด เรียนรู้การทำไม้กวาดดอกหญ้า

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดบางหลวง จังหวัดปทุมธานี

ชุมชนคุณธรรมวัดบางหลวง (บ้านคลองบางหลวง) เดิมเป็นชุมชนชาวมอญหรือรามัญ ซึ่งอพยพเข้ามาทางเรือในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น สร้างถิ่นฐานอาศัยตามริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากคลองบางหลวง เดิมมีอาชีพเกษตรกรรมและประมง และตั้งชื่อว่า บ้านคลองบางหลวง ตามชื่อคลองที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชน ต่อมาเมื่อชุมชนมีความเจริญขึ้นจึงได้ยกฐานะเป็นตำบลบางหลวงในปัจจุบัน

ชุมชนวัดบางหลวง ยังรักษาความเป็นอัตลักษณ์ชาวมอญได้เป็นอย่างดี และสืบสานวัฒนธรรมของชาวมอญ ไว้อย่างเหนียวแน่น รวมทั้งยังถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น เช่น ผ้าปักสไบมอญ น้ำพริกมะตาด ข้าวพม่า ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย/จากผ้าใยบัว เป็นต้น

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

พระปทุมธรรมราช
พระประจำจังหวัดปทุมธานี สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นพระพุทธรูปปางขัดสมาธิเพชร หล่อด้วยโลหะผสม หน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว สูง ๕๐ นิ้ว ห่มจีวรสังฆาฏิพาด ตั้งอยู่บนฐานบัวสูง ๘ นิ้ว ยาว ๔๗ นิ้ว วัดความสูงถึงยอดพระเกตุมาลาได้ ๖๕ นิ้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามพระพุทธรูปประจำจังหวัดปทุมธานี ว่า “พระปทุมธรรมราช” แล้วทรงมีพระรับสั่งให้นำมาประดิษฐานไว้ ณ วิหารวัดบางหลวง

หลวงพ่อเพชร
พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร มีพุทธลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากพระพุทธรูปทั่วไป คือ พระหัตถ์ซ้ายบิดไปมาได้ เป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

อุโบสถวัดบางหลวง
อุโบสถวัดบางหลวง สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งมีรูปแบบการก่อสร้างพิเศษ คือ ไม่มีเสา ภายในประดิษฐานพระประธานนามว่าหลวงพ่อใหญ่ เป็นพระประธานในอุโบสถที่ใหญ่ที่สุด ในจังหวัดปทุมธานี ผนังภายในเป็นจิตกรรมศิลปะสมัยอยุธยา

ชมสะพานมอญ (สะพานโค้ง ๑๐๐ ปี)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

คลองหลวงบาง
อยู่ติดกับวัดบางหลวง

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แปลงผักพอเพียง วัดบางหลวง

กิจกรรมการท่องเที่ยว

งานประดิษฐ์ งานฝีมือ
ร้านค้าชุมชน เทศบาลตำบลบางหลวง(ศูนย์เรียนรู้ฯ)
– กิจกรรมดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน
– กิจกรรมปักผ้าสไบมอญ

ประกอบอาหารพื้นบ้าน (คาว/หวาน)

  • การทำข้าวพม่า
  • การทำน้ำพริกมะตาด

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม