วัดวังกลม จ.พิจิตร

ที่ตั้ง 422 ถนนเทศบาล 1 ตำบล บ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร จ.พิจิตร
1.วัดวังกลม เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟ และตลาดวังกรดประมาณ 500 เมตร สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. 2461 พระประธานในอุโบสถวัดวังกลมมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีว่า หลวงพ่อลือ วัดวังกลมเป็นจุดศูนย์กลางของชาวบ้านหลายหมู่บ้านในพื้นที่แถบนี้ หลวงพ่อลือ เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงาม สร้างราวปี พ.ศ.2461 โดยหลวงพ่อบุญลือ เจ้าอาวาสวัดสามประทุม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งธุดงค์ผ่านมาพักที่วัดวังกลม เห็นว่าในโบสถ์ยังไม่มีพระประธาน จึงรับอาสาสร้างให้เนื่องจากเป็นผู้มีฝีมือในการปั้น โดยให้เรียกนามพระประธานว่า หลวงพ่อลือ อันหมายถึงชื่อที่ลือกระฉ่อนขจรไกล
2.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา 06.00–08:00 น.
3.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
4.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 7317 9300
5.ช่องทางออนไลน์
http://www.m-culture.in.th/album/136747/js/
6.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม