ชม ชิม ช๊อปผลิตภัณฑ์ชุมชน และชิมน้ำชา ณ อาคารบลูเฮาร์ จังหวัดกระบี่

ที่ตั้ง ๒๐๘ หมู่ ๓ ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๑๐
๑.อาคารชิโนโปรตุกีส ช่างประณีตงดงามมีความหมาย สื่อความคิดเล่าขานผ่านลวดลาย ปรากฏกาย ชื่อบลูเฮ้าส์ได้เล่าความ ได้เรียนรู้เรื่องราวชาวบาบ๋า จากฮกเกี้ยนล่องมาเมืองสยาม ถึงแหลมสัก พักดูพอรู้ความ ว่าเขตคามถิ่นนี้เหมาะดีจริง ตัดสินใจตั้งหลักปักถิ่นฐาน แลสร้างบ้านผสานผสมน่าชมยิ่ง ทั้งเสื้อผ้าอาหารตระการจริง ชุดผู้หญิงย่าหยาโสภาพรรณ ฯ บลูเฮ้าส์ และบ้านบาบ๋าโบราณที่มีอายุกว่า 100 ปี เป็นสถาปัตยกรรมที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างจีนและยุโรป ที่มีความสวยงาม ลงตัว เรียกกันว่าเป็นสไตล์ “ชิโน-โปรตุกีส” หรือ”ชิโน-ยูโรเปี้ยน” สื่อถึงอัตลักษณ์ของชาวไทยเชื้อสายจีน ที่เรียกกันว่า ชาวบาบ๋าย่าหยา ณ ปลายสุดของแหลมสัก ที่นี่ยังมีชุดบาบ๋าย่าหยาไว้บริการให้เช่าถ่ายรูปกับอาคารชิโน-โปรตุกีส หรือถ่ายกับวิวหลักล้านที่ปลายแหลม เพื่อเก็บภาพความทรงจำไม่รู้ลืม บ้านบาบ๋าโบราณเป็นบ้านของชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่หน้าตลาดแหลมสัก ซึ่งเป็นจุดที่บรรพบุรุษของชาวบาบ๋าที่อพยพมาจากมณฑลฮกเกี้ยนประเทศจีนมาตั้งรกรากที่นี่ เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
๐๘.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๗๕๖๘ ๕๑๑๑
๕.ช่องทางออนไลน์ –
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ศูนย์ บริการนักท่อง เที่ยว/ร้าอา หาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม