อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ. เชียงใหม่

ที่ตั้ง 334 ตำบล แม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
๑.เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ใน พ.ศ.๒๕๔๙ และทรงเจริญพระชนมายุ ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๖ เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ๒๕๔๙ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (พื้นที่ ๔๖๘ ไร่ ๓ งาน ๑๐ ตารางวา) โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ รวม ๙๒ วันภายใต้ชื่อ “มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๔๙” ซึ่งเป็นงานที่ประเทศไทยประสบเป็นอย่างมาก
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา 08.00 – ๑๘.๐๐ น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
เป็นสถานที่ที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ระบุเครื่องหมาย /)
คนไทย
ผู้ใหญ่ 100 บาท
เด็ก สูง 100-140 ซม. 70 บาท
ต่างชาติ
ผู้ใหญ่ 200 บาท
เด็ก สูง 100-140 ซม. ๑๕0 บาท
*เด็กอายุต่ำกว่า 100 ซม. เข้าชมฟรี
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ ในรูปแบบต่างๆ โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนพันธุ์ไม้ตามฤดูกาล มีทั้งสวนไทย สวนต่างประเทศ แบ่งเป็นโซนสวยงาม
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 5311 4110
๗.ช่องทางออนไลน์
https://www.royalparkrajapruek.org/
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก (ระบุเครื่องหมาย /)
ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม