น้ำตกห้วยหลวง

ที่ตั้ง .อำเภอนาจะหลวย
๑. อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูจอง –นายอย คนในพื้นถิ่น เรียก “น้ำตกบักเตว” น้ำตกสูง ๔๕ เมตร ไหลผ่านลงมาเป็นแอ่ง พื้นน้ำสีเขียวมรกต มีหาดทราย มีสภาพป่าสมบูรณ์ สภาพธรรมชาติสวยงาม มีขั้นบันได ขื้นลง ๒๗๒ ขั้น ระยะทาง ๑๔๐ กิโลเมตร
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
กันยายน – กุมภาพันธ์
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
ชาวไทย เด็ก ๒๐ บาท ผู้ใหญ่ ๔๐ บาท
ชาวต่างประเทศ เด็ก ๑๐๐ บาท ผู้ใหญ่ ๒๐๐ บาท
รถรับจ้างบริการ /ต่อ คัน (บาท)
รถจักรยาน ไม่เสียค่าบริการ
รถจักรยานยนต์ ๒๐
รถสี่ล้อ ๓๐
รถหกล้อ ๑๐๐
รถ ๘ – ๑๐ ล้อ ๒๐๐
ร้านสวัสดิการ (กาแฟ น้ำดื่ม ขนม)
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
ลานกางเต็นท์ เที่ยวน้ำตก ชมพรรณไม้
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
ที่ทำการอุทยาน ๐๔ ๕๒๑๐ ๐๗๐๖
๗. ช่องทางออนไลน์
Puchong2550@hotmail.com
๘. สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม