เกาะใหญ่แกรนแคนย่อน จังหวัดสงขลา

ที่ตั้ง ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
๑. เกาะใหญ่ แกรนด์แคนย่อน เป็นแลนมาร์คแห่งใหม่ที่มีหน้าผาเหมือนแกรนด์แคนย่อน ของรัฐแอริโซนา ในประเทศสหรัฐเมริกา สถานที่แห่งนี้เดิมเป็นบ่อดินลูกรัง ซึ่งเจ้าของขุดขายเพื่อเอาไปทำถนน ต่อมาเริ่มขุดเริ่มเจอน้ำ จึงหยุดขุดและปิดให้ร้างเป็นเวลา ๑๐ ปี และต่อมาวันหนึ่งมีนักท่องเที่ยวขับรถผ่าน ได้เห็นความสวยงามของหน้าผาที่เหมือนแกรนด์แคนย่อนก็เลยเช็คอินว่าเป็น “แกรนด์แคนย่อน” เจ้าของก็เลยหันมาพัฒนาปรับปรุง เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เรียกว่า “เกาะใหญ่แกรนด์แคนย่อน” ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวกันอย่างเป็นจำนวนมาก และไม่ขาดสาย ความโดดเด่นของที่นี่ก็คือ ร้านกาแฟเกาะใหญ่แกรนด์แคนย่อนจำหน่ายกาแฟที่มีรสชาติอร่อย ร้านจำหน่ายของที่ระลึก/มุมถ่ายรูปสวย ๆ หลายมุม และมีบริการปั่นเรือถีบสำหรับเด็ก ๆ และครอบครัว
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่เปิดให้เข้าเที่ยวทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว
เปิดให้ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง –
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
มีบริการปั่นเรือถีบพร้อมชูชีพ ค่าบริการ ๓๐ บาท : ๓๐ นาที 
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๖ ๓๖๐๙ ๐๓๓๕
๗. ช่องทางออนไลน์
Facebook : เกาะใหญ่แกรนด์แคนย่อน
๘. สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ /ทางลาด /ที่จอดรถ /จุดบริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม