เมืองเลยโอทอป

ที่ตั้ง 210 ถนนสถลเชียงคาน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
๑.คิดถึงของฝาก คิดถึงเมืองเลย OTOP ร้านรวมผลิตภัณฑ์ OTOP และของฝากขึ้นชื่อของ จังหวัดเลย ที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของคนเมืองเลยกลุ่มเล็กๆเพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มแม่บ้านและกลุ่ม OTOP ที่ไม่มีที่จำหน่ายสินค้า
๒.ประเภทของผลิตภัณฑ์
– ของกิน
– ของใช้ของตกแต่ง
– เครื่องประดับ
– สมุนไพร
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
….เปิดบริการทุกวัน จันทร์ – เสาร์ เวลา 08.00 – 20.00 น. อาทิตย์ 08.00 – 17.00 น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 09 8172 1113
๕.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/MuangLoeiOtop/

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม