พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 1 จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ตั้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 ๑. พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๑ เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ ที่พสกนิกรชาวบุรีรัมย์ได้ร่วมกันสร้างขึ้น ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งผู้สถาปนาเมืองบุรีรัมย์และเพื่อเป็นอนุสรณ์สักการะ รวมทั้งศูนย์รวมจิตใจ ที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และมหาจักรีบรมราชวงค์ โดยประวัติมีอยู่ว่า เมื่อ พ.ศ. 2319 รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราชกรุงธนบุรี พระยานางรองคบคิดเป็นกบฏร่วมกับเจ้าโอ เจ้าอิน และอุปฮาดเมืองจำปาศักดิ์ จึงโปรดให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช เมื่อยังดำรงตำแหน่งเจ้าพระยาจักรีเป็นแม่ทัพไปปราบ และรวบรวม ผู้คนตั้งเมืองขึ้น เรียกว่า “เมืองแปะ” แต่งตั้งบุตรเจ้าเมืองผไทสมัน (พุทไธสง) ให้เป็นเจ้าเมือง ซึ่งต่อมาได้เป็นพระยานครภักดี ประมาณรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เปลี่ยนชื่อเมืองแปะเป็น บุรีรัมย์ ต่อมา ประชาชนชาวบุรีรัมย์ร่วมกันบริจาค ร่วมกันสร้าง และติดตั้ง ไฟฉัตร 9 ชั้น 360 ต้น ถวายเนื่องในวันจักรี พุทธศักราช 2564 ส่งผลให้เกิด เป็นทัศนียภาพใหม่ และเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม –
๕. ช่องทางออนไลน์ –
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ/ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

พญาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม

๑. พญาศรีสัตตนาคราช แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดนครพนม ประดิษฐานบนริมฝั่งแม่น้ำโขง หน้าสำนักงานป่าไม้ ถนนสุนทรวิจิตร ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ลักษณะองค์พญานาคทองเหลือง มีน้ำหนักรวม 9,000 กิโลกรัม เป็นรูปพญานาคขดหาง ๗ เศียร ประดิษฐานบนแทนฐานแปดเหลี่ยม กว้าง 6 เมตร สูงทั้งหมดรวมฐาน 15 เมตร สามารถพ่นน้ำได้ ซึ่งพี่น้องชาวไทยและลาวมีความเชื่อผูกพันอยู่กับองค์พญานาคผู้ดูแลปกปักษ์รักษาลุ่มน้ำโขง ซึ่งเชื่อกันว่าผู้ใดได้กราบไหว้ขอพรอาจสัมฤทธิ์ผลและมีความเป็นสิริมงคล
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน ผู้ที่มากราบสักการะขอพรได้ตลอดเวลา เนื่องจากเป็นสถานที่โล่งแจ้ง
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ-
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
เทศบาลเมืองนครพนม 0 4251 2005
๕.ช่องทางออนไลน์
Facebook เทศบาลเมืองนครพนม
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

พิพิธภัณฑ์พระเจ้าเข้ากาด จังหวัดเชียงราย

ที่ตั้ง วัดหลวง ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

๑.พิพิธภัณฑ์พระเจ้าเข้ากาด รูปแบบสถาปัตยกรรมระฆังวัดหลวง ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดหลวง นับเป็นแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาอีกแห่งที่สำคัญในอำเภอเชียงของ เป็นสถานที่จัดเก็บและแสดงโบราณวัตถุ รวมทั้งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณ ตามที่กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุแล้ว จำนวน 16 องค์ เป็นพระพุทธรูปที่หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์หลายขนาด อาทิ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 25 นิ้ว สูง 35 นิ้ว จำนวน 10 องค์ พระพุทธรูปองค์เล็ก ปางต่างๆ ขนาดหน้าตักกว้าง 16 นิ้ว สูง 24 นิ้ว จำนวน 6 องค์ เช่น พระเชียงแสนแช่ พระสิงห์ พระสำเภา เป็นโบราณวัตถุที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยขอมเรืองอำนาจ มีการขุดพบที่ดอยพระเจ้าเข้ากาด ซึ่งอยู่ห่างจากวัดหลวงประมาณ ๑ กม. สันนิฐานว่าในอดีตอาจเป็นแหล่งสร้างพระที่ใหญ่ที่สุดในล้านนา เมื่อประมาณ 700 – 1,000 ปีที่ผ่านมา
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดบริการทุกวัน
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ ไม่มี
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 2199 3984
๕.ช่องทางออนไลน์
– Facebook : วัดพระเจ้าเข้ากาด วัดหลวง

๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ / ทางลาด /ที่จอดรถ /ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว