อาสนวิหารอัครเทวดา จังหวัดสกลนคร

ตั้งอยู่ที่ บ้านท่าแร่ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
๑. อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล เป็นโบสถ์รูปทรงเรือใหญ่สวยงาม และสร้างเพื่อเป็นการระลึกถึงการอพยพมาตั้งถิ่นฐานของคริสตชนในหมู่บ้าน ท่าแร่ ใช้เป็นสถานที่ประกอบทำพิธีกรรมทางศาสนา แต่เดิมนั้นจะเป็นอาคารไม้ มีหอด้านหน้า 2 หอด้านหลังสุดอีก 1 หอ มีมุขด้านข้างๆ ละ 2 มุข จุคนได้มากกว่า 1,000 คนเลยค่ะ ต่อมาก็ได้มีผู้มีจิตศรัทธาซื้อระฆัง 3 ใบ ขนาดเล็กใหญ่กันตามลำดับมาถวายวัด ทางวัดเลยทำการดัดแปลงอาคารให้ใช้กับระฆัง 3 ใบนี้ได้ โดยการตัดหอด้านหน้าทั้ง 2 หลังออก และสร้างหอใหม่ตรงกลาง เพื่อแขวนระฆังทั้ง 3 ใบ โดยเมื่อปี พ.ศ. 2521 นั้น ก็ได้ทำการสร้างพระวิหารขึ้นใหม่เพื่อทดแทนอาคารเก่าที่ทรุดโทรม โดยรื้ออาคารเก่าออก และออกแบบสร้างสถาปัตยกรรมอาคารหลังใหม่ให้เป็นรูปทรงเรือใหญ่ และเป็นวัดคริสต์ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดสกลนคร
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 06.00 น.- 18.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
06 1364 5545 นายอัยการ จำปาราช กำนันตำบลท่าแร่
๕. ช่องทางออนไลน์ –
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม