วัดบางไผ่ พระอารามหลวง

ที่ตั้ง ซอยวัดบางไผ่ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๑ ๑๒๙๗

วัดบางไผ่ พระอารามหลวงเป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่าได้ก่อสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีพระพุทธรูปเก่าแก่ ศิลปะสมัยสุโขทัย หน้าตักกว้าง ๔๒ นิ้ว เป็นพระประธานในพระอุโบสถ และพระพุทธรูปศิลปะสมัยอู่ทอง หน้าตักกว้าง ๓๖ นิ้ว เป็นพระประธานในพระวิหาร สิ่งที่น่าสนใจคือ วัดบางไผ่มีแร่บางไผ่ ซึ่งเป็นธาตุกายสิทธิ์ที่มีแหล่งแร่เฉพาะที่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เท่านั้น เมื่อนำมาสร้างเป็นวัตถุมงคลจะทรงพลานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ยังมีสถานที่สำคัญคือ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และศาลาไทยจตุรมุขกลางน้ำที่งดงาม ประดิษฐานพระไตรปิฎก