กลุ่มหัตถกรรมใยตาลสทิงพระ (กลุ่มโหนดทิ้ง) จังหวัดสงขลา

ที่ตั้ง เลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
๑. ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ โหนดทิ้ง
๒. ชื่อผู้ประกอบการ :โหนดทิ้ง
นางเสริญศิริ หนูเพชร
นายพีระศักดิ์ หนูเพชร
๓. ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
กระเป๋าใยตาล
กระเป๋าใยตาลทำมาจากกาบตาลโตนด โดยการนำกาบตาลสดมาทุบด้วยเครื่องตีใยตาลแล้วนำมาแยกเศษกาบตาลออกให้เหลือแต่เส้นใย จากนั้นก็นำมาขูดด้วยด้วยบล็อกตะปูเพื่อให้ได้เส้นใยที่สวยงาม เมื่อเสร็จแล้วก็นำใยไปทำความสะอาดย้อมสี แล้วนำมาทอด้วยเครื่องทอคล้ายกับการทอผ้าปกติแต่ต้องทำให้เส้นใยแน่นติดกันเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการนำไปตัดตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ มี ๓ รูปแบบ ตามโครงของกระเป๋า คือ รูปแบบที่ ๑ โครงของกระเป๋าที่ทำมาจากไม้ตาลจะให้ความรู้สึกของความเป็นวิถีชีวิตที่มีการดีไซน์ได้อย่างสวยงามน่าใช้ รูปแบบที่ ๒ โครงของกระเป๋าที่ทำมาจากโลหะที่มีความเรียบหรู มีราคา เหมาะกับการมอบให้เป็นของขวัญสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ รูปแบบที่ ๓ โครงของกระเป๋าที่ทำด้วยหนังสีสันต่างๆ ที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่ทันสมัยเหมาะกับวัยรุ่น
จากการเริ่มต้นจากการถักด้วยมือ พัฒนามาเป็นการทอด้วยเครื่องทอภูมิปัญญาพื้นบ้าน สู่การพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งส่งเสริม ต่อยอดภูมิปัญญาชุมชนผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด (โหนดทิ้ง) “หนึ่งเดียวในโลก” ยกระดับให้อีกหนึ่งแบรนด์ไทยก้าวไกลสู่สากล ผลิตภัณฑ์จากใยตาล โหมดเครื่องใช้ เครื่องแต่งกาย แบรนด์ “โหนดทิ้ง”
๔. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
จำหน่ายทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๙ ๓๙๔๒ ๒๖๕๘ ,๐๘ ๑๖๐๙ ๒๘๖๓
๖. ช่องทางออนไลน์
Facebook : โหนดทิ้ง

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม