วัดต้นเชือก

ที่ตั้ง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๔๐

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๖ ๒๗๒๐-๑

วัดต้นเชือก มี “หลวงพ่อวิหาร” เป็นพระประธาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้แบบโบราณ ภาพเก่าเล่าเรื่องและจัดแสดงประวัติสุนทรภู่ ซึ่งอดีตท่านสุนทรภู่ ได้เดินทางผ่านบริเวณนี้ และได้ประพันธ์บทกลอน เพื่ออธิบายให้เห็นภาพชุมชนบ้านใหม่ ครั้นเมื่อท่านเดินทางผ่านไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ ทำให้เราสามารถเห็นภาพในอดีตของวัดต้นเชือก

วัดไทรใหญ่ นนทบุรี

ที่ตั้ง ๘๙๑๗ ถนน บ้านกล้วย-ไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๕๐

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๗ ๐๑๐๙

“วัดไทรใหญ่” เดิมชื่อ วัดมหานิโครธาราม แปลว่า “ไทร” ปูชนียวัตถุสำคัญของวัด มีหลวงพ่อทองคำในอุโบสถหน้าตักกว้าง ๑.๖๙ เมตร หล่อด้วยโลหะปางมารวิชัยศิลปะสมัยอู่ทอง นอกจากนี้ยังมีพระมหากัจจายนะ แม่โพสพ และรูปหล่อของพระครูนนททิวาการ (ทิพย์) อดีตเจ้าอาวาส ตัวอุโบสถมีลักษณะทรงไทยหลังคามุงกระเบื้องมีช่อฟ้าใบระกาหน้าบันปิดทองผนังโบสถ์มีภาพจิตกรรมเรื่อง พระเจ้าสิบชาติ “วัดไทรใหญ่”

วัดโชติการาม

ที่ตั้ง ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๐ ๐๗๐๕-๖

วัดโชติการาม เดิมชื่อวัดสามจีน ตั้งอยู่ที่ตำบลบางไผ่ ซุ้มประตูหน้าต่างที่พระอุโบสถเป็นลวดลายปูนปั้นประดับเครื่องถ้วยลายครามและเบญจรงค์ บานประตูวิหารเป็นไม้จำหลักรูปเซี่ยวกางสวยงามมาก โบราณสถานในวัดได้แก่ วิหารทรงโรง ก่ออิฐถือปูน ๓ ห้อง ภายในมีพระประธานปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี มีจิตรกรรมฝาผนังภายในตั้งแต่พื้นจรดเพดาน ส่วนใหญ่เป็นภาพพุทธประวัติตอนต่าง ๆ เช่น ตอนมารผจญ ตอนสัตตมหาสถาน และตอนเสด็จโปรดพุทธมารดาเสด็จจากดาวดึงส์

วัดเสนีวงศ์

ที่ตั้ง ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๕๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๒๗ ๖๗๗๕

วัดเสนีวงศ์ เป็นวัดที่ร่มรื่นไปด้วยหมู่แมกไม้ยืนต้นและสัตว์น้ำ แบบการสร้างวัดผสมผสานระหว่างไทย-มอญ-จีน มีถาวรวัตถุในด้านพระพุทธศาสนาที่สำคัญคือ พระเจดีย์สมปรารถนา สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นรูประฆังคว่ำ ภายในองค์พระเจดีย์มีพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร พระสังกัจจายน์ รูปแบบไทย และรูปแบบจีน รอยพระบาทจำลอง ๒ รอย เจดีย์สร้างเพื่อเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา และขอพรให้สมปรารถนาดังชื่อองค์พระเจดีย์

วัดไทรม้าใต้

วัดไทรม้าใต้ ตั้งอยู่เลขที่ 88 บ้านไทรม้า ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 4 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มป่าสวนผลไม้นานาชนิด หน้าวัดอยู่ทางทิศตะวันออก อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระ ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะต่างๆได้แก่ อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2513 ลักษณะทรงไทย มีช่อฟ้าใบระกา หางหงส์ หลังคาลด 3 ชั้น ซุ้มประตู หน้าต่างเป็นแบบบุษบก หน้าบันเป็นลายเครือเถาว์พรรณพฤกษา กุฎีสงฆ์จำนวน 5 หลัง เป็นอาคาคอนกรีตสองชั้น และอาคารไม้ หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ สร้าง พ.ศ. 2456 วิหาร ศาลาท่าน้ำ หอปริยัติธรรม สำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานในอุโบสถปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 1.50 เมตร อีกองค์หนึ่งปางสมาธิหน้าตักกว้าง 60 เซนติเมตร พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร 2 องค์ นอกจากนี้มีพระพุทธรูปปางต่างๆจำนวน 14 องค์ อยู่ที่วิหาร พร้อมด้วย “หลวงพ่อใหญ่” วัดไทรม้าใต้ สร้างเ มื่อพ.ศ. 2332 โดยมีพระยาเสนาและพระยาทรง ดำเนินการสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยอยุธยาและมาได้รับการก่อสร้างเพิ่มเติมเป็นวัดที่เจริญมั่นคงในต้นกรุงรัตนโกสินทร์ อุโบสถหลังเก่าได้ผ่านการบูรณธซ่อมแซมในปีพ.ศ. 2450
ที่อยู่ : ถ.รัตนาธิเบศร์ (ไทรม้า) ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

วัดท้ายเมือง

วัดท้ายเมืองสร้างขึ้นปีพ.ศ. 2532 ในสมัยพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่2 เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดนนทบุรี โดยด้านหน้าจะเป็นพุทธอุทยาน ที่ญาติโยมผู้มีจิตศรัทราร่วมใจกันสร้างถวาย และถัดมาจะเป็นพระอุโบสถเก่าแก่ทรงเรือสำเภา และมีพระพุทธสุวรรณ หรือ พระประธานในอุโบสถสองรูปหันหลังชนกัน ที่ตั้ง : จากสะพานนนทบุรี1ขาเข้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนนนทีบุรี1 ประมาณ 200เมตร วัดอยู่ทางซ้ายมือเพียง 2.5 กิโลเมตรจากโครงการ The Connect พระราม5-นครอินทร์