เมืองเลยโอทอป

ที่ตั้ง 210 ถนนสถลเชียงคาน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
๑.คิดถึงของฝาก คิดถึงเมืองเลย OTOP ร้านรวมผลิตภัณฑ์ OTOP และของฝากขึ้นชื่อของ จังหวัดเลย ที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของคนเมืองเลยกลุ่มเล็กๆเพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มแม่บ้านและกลุ่ม OTOP ที่ไม่มีที่จำหน่ายสินค้า
๒.ประเภทของผลิตภัณฑ์
– ของกิน
– ของใช้ของตกแต่ง
– เครื่องประดับ
– สมุนไพร
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
….เปิดบริการทุกวัน จันทร์ – เสาร์ เวลา 08.00 – 20.00 น. อาทิตย์ 08.00 – 17.00 น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 09 8172 1113
๕.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/MuangLoeiOtop/

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์เรียน และจำหน่ายผลิตภัณฑ์หมอนขวานผ้าขิด บ้านศรีฐาน (ชุมชนคุณธรรม วัดศรีฐานนอก)

ที่ตั้ง บ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ กลุ่มพัฒนาสตรีศรีฐาน หมู่ที่ ๙
๒.ชื่อผู้ประกอบการ กลุ่มพัฒนาสตรีศรีฐาน หมู่ที่ ๙
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ หมอนขวานผ้าขิด
หมู่บ้านทำหมอนขิดบ้านศรีฐาน จังหวัดยโสธร หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงเรื่องการทำหมอนขิด มาเที่ยวที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้ชมการสาธิตทำหมอนขิดสวยๆ ในทุกขั้นตอน โดยหลังฤดูทำนาชาวบ้านทุกครัวเรือนจะทอผ้าและทำหมอนขิด ซึ่งหมอนขิดของที่นี่ถือเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๙๙๙๑ ๒๒๘๔
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook : ยโสธร หมอนขิด by บุญเรือง

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ร้านก้านกล้วย จังหวัดพิษณุโลก

ที่ตั้ง ชั้น ๑ ร้านสเต็กปีนัง 691/99 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
๑. ร้านก้านกล้วย Khankluay (Thai Premium Products) เป็นร้านที่จำหน่ายของฝาก ของที่ระลึก ของขวัญ ของชำร่วย ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของฝากต่างๆในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง โดยคัดสรรแต่ของมียี่ห้อ มีคุณภาพ แพ๊คเกจทันสมัยและสวยงาม เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกซื้อเป็นของฝาก และของที่ระลึก
๒.ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ ของกิน ของใช้ เครื่องประดับ หรือตกแต่ง)
จำหน่ายสินค้าขนมของฝาก สินค้า OTOP ของจังหวัดพิษณุโลก ผลิตภัณฑ์แปรรูปประเภทกล้วย มะม่วง มะขาม มะยม สับปะรด น้ำพริก น้ำตาลสด ข้าว ผลิตภัณฑ์ผ้า ผลิตภัณฑ์กระเป๋า และอื่นๆอีกมากมาย
๓.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิดเวลา ๑๑.๓๐ น. – ๒๑.๐๐ น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
06 2632 2965
๕.ช่องทางออนไลน์
Facebook : ก้านกล้วย พิษณุโลก Khan Kluay – Thai Premium Products

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม