วัดไผ่ล้อม

ที่ตั้ง เกาะเกร็ด ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

วัดไผ่ล้อมตั้งอยู่ในเกาะเกร็ด สร้างสมัยอยุธยาตอนปลาย คนมอญเรียกวัดนี้ว่า “เพี๊ยะโต๊ะ” มีโบสถ์ที่งดงาม ลายหน้าบันจำหลักไม้เป็นลายดอกไม้ มีคันทวยและบัวหัวเสาที่งดงาม นอกจากนั้นยังมีพระธาตุรามัญเจดีย์ขนาดใหญ่ ทางวัดได้สร้างพระเจดีย์องค์ใหม่ครอบองค์เจดีย์เดิมเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นเจดีย์มอญที่มีความงดงาม

วัดอัมพวัน

ที่ตั้ง ถนนโยธาธิการ สายวัดอัมพวัน ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๔๐

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๖๖๙ ๐๐๕๒ 

วัดอัมพวัน เดิมชื่อวัดบางม่วง สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย รัชกาลพระเจ้าปราสาททองประมาณ พ.ศ. ๒๑๗๕ สิ่งที่น่าสนใจของวัดนี้คือ หอไตรกลางน้ำ เป็นสถาปัตยกรรมไทยที่สมบูรณ์ที่สุด อุโบสถของวัดมี “พระพุทธมงคลสุโขทัย” ประดิษฐานเป็นพระประธาน นอกจากนี้ยังมีมณฑปพระพุทธบาท ภายในมีพระพุทธบาทจำลองทำด้วยโลหะประดิษฐานอยู่บนฐานปูน และศาลาท่าน้ำที่งดงามมาก