ศูนย์เรียนรู้หม้อห้อม ป้าเหงี่ยม

ที่ตั้ง ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ : หม้อห้อม ป้าเหงี่ยม
๒.ชื่อผู้ประกอบการ : นางประภาพรรณ ศรีตรัย
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าหม้อห้อม
3.2 ผ้ามัดย้อมห้อม
3.3 ผ้าเพ้นท์สีห้อม
3.4 กระเป๋าถือ พวงกุญแจ ของที่ระลึกจากผ้าหม้อห้อม
แหล่งเรียนรู้การย้อมผ้าด้วยห้อมธรรมชาติ มัดย้อมห้อม เพ้นท์ลายด้วยห้อม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อห้อมของดีเมืองแพร่
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวันเวลา 08.00 – 16.30 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร 08 9851 3048
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook : ศูนย์เรียนรู้หม้อห้อมป้าเหงี่ยม

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช วัดศรีฐานปิยาราม จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ตั้ง เลขที่ ๑๕๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๒๐
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ –
๒.ชื่อผู้ประกอบการ พระครูปริยัติพัชรกิจ เจ้าอาวาส วัดศรีฐานปิยาราม
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่าน
เป็นผลิตภัณฑ์ผ้านุ่ง สำหรับสุภาพสตรี โดยเฉพาะชาวไทหล่ม มีลักษณะสามส่วน คือ หัวซิ่น ตัวซิ่น ตีนซิ่น เป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) เหรียญทอง ประจำปี ๒๕๕๙
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ กระเป๋าถือ จากผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่าน
รายละเอียดความโดดเด่น เป็นการนำผ้าซิ่นมาพัฒนา
ต่อยอด โดยตัดเย็บให้เป็นกระเป๋า สำหรับถือ หลากหลายดีไซต์
สำหรับการแต่งกายกับผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่าน
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 2164 9315, 09 2416 2754
๖.ช่องทางออนไลน์
www.facebook.com วัดศรีฐานปิยารามวังบาล

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม