ผ้ามัดย้อมธรรมชาติจากลูกจาก (Cpot)

หมู่ที่ ๒ ตำบลบางชนะ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑. ชื่อผู้ประกอบการ นางสาวจิราภรณ์ สุดสิน
๒. ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๒.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้ามัดย้อมสีจากลูกจาก
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้ามัดย้อมสีจากลูกจาก เป็นการพัฒนาต่อยอดจากการนำผ้ามัดย้อมมาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย โดยมัดย้อมสีจากลูกจากที่มีอยู่ในชุมชน เป็นสีธรรมชาติไม่มีสารเคมี นำมาออกแบบเป็นกระเป๋าที่มีความทันสมัย สวยงาม ราคาไม่สูง เหมาะกับหลายวัย สร้างรายได้ให้กับชุมชน เหมาะสำหรับเป็นของใช้และของที่ระลึก
๓. วัน/เวลา /ช่วงเวลา เปิด – ปิด ของสถานที่
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๒๒๗๓ ๒๓๙๙
๕. ช่องทางออนไลน์ เพจ ผ้ามัดย้อมจากใจ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ร้านครามสกล (Kramsakon)

ที่ตั้ง บ้านเลขที่ 212 หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ Kramsakon
๒.ชื่อผู้ประกอบการ นายภณ งามวิทยานนท์
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ เสื้อยืดย้อมคราม
เนื้อผ้าและการเติมนวัตกรรมให้กับผ้าและผลิตภัณฑ์แต่ละตัว
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ กระเป๋า
ลักษณะรูปแบบและลายผ้าที่โดดเด่นและแตกต่าง ผสมกับการเติมนวัตกรรมให้กับผ้า
๓.๓ เอกลักษณ์ลายผ้าที่ไม่ซ้ำใคร มีการออกแบบเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา08.00 น. – 17.00 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
09 2515 9455
๖.ช่องทางออนไลน์
Page : Kramsakon-ครามสกล
Line : @kramsakon1
Email : ppsakuna@hotmail.com
www.Kramsakon.com

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านราชบุรีวัดนาหนอง

๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้าน
๒.ชื่อผู้ประกอบการ ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านราชบุรีวัดนาหนอง
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าจก ผ้าทอไท-ยวน
จากภูมิปัญญาการทอผ้าที่สืบทอดกันมาของชาวไท-ยวน นำมาจำหน่ายให้แก่คนทั่วไป ลวดลายสวยงาม น่าสวมใส่และบ่งบอกถึงอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุในจังหวัดราชบุรี
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ กระเป๋า/ย่ามผ้าจก (CPOT)
จากภูมิปัญญาการทอผ้าที่สืบทอดกันมาของชาวไท-ยวน นำมาต่อยอดสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ จำหน่ายสร้างรายได้ เพิ่มกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้น
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดเวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
มือถือ ๐๘ ๑๘๖๘ ๓๔๒๖, ๐๘ ๗๙๑๗ ๔๗๓๔
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook ปู ดลตวรรณ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์เครื่องเงินดอยซิลเวอร์ แฟคทอรี่ DOI SILVER FACTORY จังหวัดน่าน

ที่ตั้ง 205 หมู่1, ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ DOI SILVER PREMUIM
๒.ชื่อผู้ประกอบการ นางพิมพร รุ่งรชตะวานิช
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ กระเป๋า ลายนาคา หรือนาคราช
แรงบันดาลใจมาจากสัตว์ที่มีผิวสวยงาม และเป็นสัตว์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เช่นกระเป๋า ลายนาคา หรือนาคราช สำหรับท่านที่บูชาพญานาค เรานำผิวพญานาคมาผลิตเป็นลายกระเป๋าเทคนิคการทำ ตอกลายผิวพญานาคแล้วลงยาให้ได้สีผิวงูใหญ่ อบจนสีแห้งบุด้วยผ้าไหมแท้ เนื้อเงิน ใช้เงินบริสุทธิ์ 100% ผลิตออกมาอยู่98%
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา 08.00น. – 17.00 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 5478 1650

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ จังหวัดนราธิวาส

ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังเก่า) ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐
๑.ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจังหวัดนราธิวาส เป็นร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่นของจังหวัดนราธิวาส, ผลิตภัณฑ์ผู้พิการ อาทิ ผ้าทอ, กระเป๋า ของกิน ของใช้ ฯลฯ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจังหวัดนราธิวาส เป็นร้านค้าที่อนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านในจังหวัดนราธิวาส มีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านในจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานศิลปาชีพให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย จึงเปรียบเสมือนประตูบานสำคัญที่เปิดตลาดการค้าและขยายงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการออกแบบ ปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานของงานศิลปหัตถกรรมไทย
๒. ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ ของกิน ของใช้ เครื่องประดับ หรือตกแต่ง) จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงของจังหวัดนราธิวาส , ผลิตภัณฑ์ผู้พิการ อาทิ ผ้าทอ, กระเป๋า ของกิน ของใช้ ฯลฯ
๓. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๗๓๖๔ ๒๖๔๗ , ๐๘ ๐๔๒๙ ๑๐๙๕
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook Page : ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจังหวัดนราธิวาส

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม