ชุมชนคุณธรรมบ้านบางเกตุ จังหวัดเพชรบุรี

ติดทะเลอ่าวไทย มีชายหาดที่ยังคงความเป็นธรรมชาติที่สะอาด บรรยากาศดี มีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ได้แก่ หาดบางเกตุ มีป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก มีดงตาล เป็นพื้นที่สาธารณะของชุมชน จำนวน 79 ไร่ มีต้นไม้ใหญ่อายุกว่า ๑๐๐ ปี ได้แก่ ต้นมะม่วงป่า ต้นเกด และพืชหายาก เช่น มะกล่ำตาหนู 

บ้านบางเกตุ มีชายหาดที่ยังคงความเป็นธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ มีผักบุ้งทะเล หอยทรายเป็นจำนวนมาก บรรยากาศชายหาดเงียบสงบ ปลอดภัย มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมมากางเต็นท์พักผ่อนหย่อนใจ ภายในชุมชนมีโรงแรม ที่พัก ไว้บริการนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ บ้านบางเกตุมีการปลูกน้อยหน่าใน ทุกครัวเรือน เป็นผลไม้พันธุ์พื้นเมืองขึ้นชื่อด้วยรสชาติหวานอร่อย

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดโตนดหลวง
เป็นวัดที่ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเก่า ที่ชาวบ้านบางเกตุนิยมไปเข้าวัดทำบุญ เป็นวัดโบราณสันนิษฐานว่า ก่อสร้างขึ้นราวปลายสมัยอยุธยา หรือต้นรัตนโกสินทร์ มีอุโบสถศิลปะสมัยอยุธยา ลักษณะคล้ายเรือสำเภา มีประตูเดียว มีหน้าต่าง 2 บาน และเรียกอุโบสถลักษณะนี้ว่า “อุโบสถมหาอุด”

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

หาดบางเกตุ
ชายหาดที่ยังคงความเป็นธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ มีผักบุ้งทะเลหอยทรายเป็นจำนวนมาก บรรยากาศชายหาดเงียบสงบ ปลอดภัย  มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมมากางเต็นท์พักผ่อน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านบางเกตุ (บ้านสวน นกน้อย)
ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ ๓๖/๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ภายในศูนย์ฯ มีการปลูกต้นน้อยหน่า ซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมือง ขึ้นชื่อเรื่องรสชาติหวานอร่อย นอกจากนั้นยังมีการปลูกพืชผลชนิดอื่นอีกด้วย
ดงตาล ๗๙ ไร่
เป็นพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้านจำนวน ๗๙ ไร่ มีต้นตาล และต้นไม้ใหญ่อายุกว่า ๑๐๐ ปี มีพืชหายาก ได้แก่ ต้นมะกล่ำตาหนู ที่ชาวบ้านต้องการอนุรักษ์ไว้ให้รุ่นลูกหลานได้รู้จัก

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ล่องเรือศึกษาระบบนิเวศน์ ป่าชายเลน
คลองระบายน้ำบ้านบางเกตุบ้านบางเกตุมีเรือบริการนักท่องเที่ยวล่องเรือชมระบบนิเวศน์ป่าชายเลน ใช้เวลาประมาณ ๑ ชม.
นอนกระโจมดูดาว
หาดบางเกตุ หาดบางเกตุ เป็นชายหาดที่สะอาด เงียบสงบนักท่องเที่ยวสามารถนำเต็นท์มากางนอนบริเวณชายหาดเล่นน้ำทะเลขุดหอยทราย
ปั่นจักรยาน/ขึ้นรถราง ชมวิถีชีวิตชุมชน
บ้านบางเกตุ บ้านบางเกตุมีจักรยานและรถรางบริการนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชน ใช้เวลาประมาณ ๒ ชม. ได้แก่ ชมต้นไม้อายุกว่า ๑๐๐ ปี /เก็บใบชะคราม /ชมการทำโมบายเปลือกหอย / ชมสวนน้อยหน่า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
การละเล่นพื้นบ้าน “เพลงโนเน”
บ้านบางเกตุ การแสดงพื้นบ้าน “เพลงโนเน” จัดเป็นการละเล่นพื้นบ้าน ประเภทเกี้ยวพาราสี มีบทร้องพร้อมบทเจรจาโต้ตอบกันเพลงโนเน ไม่ใช้เครื่องดนตรี การให้จังหวะใช้การปรบมือให้พร้อมเพรียงกัน นิยมเล่นในช่วงวันสงกรานต์ โดยจะรวมกันระหว่างพ่อเพลงและแม่เพลงร่วมร้องเพลงโนเนกันในหมู่บ้าน
ทำอาหารพื้นบ้าน 
บ้านบางเกตุ บ้านบางเกตุเป็นชุมชนที่อยู่ติดทะเลจึงมี ใบชะครามขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงนำใบชะครามมาประกอบอาหาร ได้แก่ แกงใบชะคราม / ข้าวผัดชะคราม /ทอดมันชะคราม

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม