กลุ่มผ้ามัดหมี่ทอมือ จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ตั้ง กลุ่มผ้ามัดหมี่ทอมือ บ้านวังใหม่ หมู่ 17 ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
๑. ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ –
๒. ชื่อผู้ประกอบการ กลุ่มผ้ามัดหมี่ทอมือ
๓. ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าขาวม้า ผ้าฝ้ายมัดหมี่
ผ้าขาวม้าทอมือบ้านวังใหม่มีการทอมาตั้งแต่สมัยโบราณ มาจากการบรรพบุรุษที่เป็นคนจากภาคอีสาอพยพลงมาและมารวมกลุ่มกันทอผ้าข้าวผ้า โดยใช้วิธีการทอผ้าขาวม้าแบบโบราณ โดยการใช้กี่โบราณในการทอผ้า ทักทอผ้าเป็นลวดลายต่างๆ การทอผ้าด้วยกี่โบราณจะทำให้ผ้าที่ทอได้มีลักษณะผ้าเนื้อนุ่ม ไม่ห่อตัว และสามารถนำไปตัดเย็บใส่ไปงานต่าง ๆ ได้ทั้งสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี ผ้าขาวม้าทอมือบ้านวังใหม่ในสมัยก่อนนั้นนิยมใส่ทั้งผู้สูงอายุ และวัยหนุ่มสาว และในปัจจุบันผ้าขาวม้านิยมใช้เป็นของฝาก ของไหว้ในงานมงคลต่าง ๆ
๔. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 09.00 – 17.00 น.
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 1176 0562
๖. ช่องทางออนไลน์ –

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม