กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านอ้อย จังหวัดชัยนาท

ที่ตั้ง ตำบล อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

๑. กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านอ้อยได้นำแนวคิดโดยนำ ภูมิปัญญาดั้งเดิมของปู่ย่าตายายที่นำไม้ไผ่มาสานเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนแต่ประยุกต์เปลี่ยนมาสานด้วยผักตบชวาแทน นอกจากจะไม่ต้องลงทุนซื้อวัตถุดิบแล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาวัชพืชในแม่น้ำ ได้ด้วย กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านอ้อย ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานภายใต้ในแนวความคิดที่เป็นธรรมชาติและสามารถเข้าได้ดีกับแฟชั่นของผู้หญิงสมัยใหม่โดยการพัฒนารูปแบบและสีสันให้ทันสมัยอยู่เสมอรวมทั้งการเอาใจใส่มาตราฐานการผลิตและความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองด้วยการสร้างสรรค์ลายสานที่ไม่เหมือนใคร ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ “บ้านอ้อย” ได้พัฒนาผลิตภํณฑ์ที่มีความหลากหลาย อาทิ กระเป๋า กล่องเอนกประสงค์ หมวก รองเท้า ถัง ใส่ของ โคมไฟโต๊ะ เก้าอี้ฯ และสามารถส่งออกได้ในหลายประเทศ
๒. ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ ของกิน ของใช้ เครื่องประดับ หรือตกแต่ง) ประเภท ของใช้ ของตกแต่ง
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิดบริการตั้งแต่ เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร. 08 9536 3839
๕. ช่องทางออนไลน์ –

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม