ตลาดมอกล้วยไข่ จังหวัดกำแพงเพชร

ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

๑.ร้านของฝาก จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากล้วยไข่ และอื่นๆ ได้แก่ กล้วยอบเนย เผือก มัน ฟักทอง เค็ม หวาน อบเนย กล้วยกวน เฉาก๊วยชากังราว กล้วยไข่ หน่อกล้วยไข่ ผลไม้แช่อิ่ม
๒.ประเภทผลิตภัณฑ์ ของกิน
๓.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด
เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๓๑๖๓ ๙๔๕๕ คุณเล็ก /๐๘ ๓๑๖๕ ๗๕๕๓

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ร้านเมี่ยงชากังราว จังหวัดกำแพงเพชร

ที่ตั้ง ๒๗๓ ถนนราชดำเนิน ๑ (ข้างวัดบาง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
๑.เมี่ยง หรือเมี่ยงชากังราวจังหวัดกำแพงเพชร มีวัฒนธรรมในการอมเมี่ยงหรือกินเมี่ยงมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพราะใบเมี่ยงจะมีคาเฟอินเล็กน้อย โดยส่วนมากจะพบในงานศพ ซึ่งชาวกำแพงเพชรจะนำมาต้อนรับผู้ที่มาร่วมงานด้วยเมี่ยงเพื่อให้แขกได้อมเมี่ยงไปพลางๆ ก่อน ปัจจุบันร้านเมี่ยงชากังราวได้เปิดจำหน่ายอาหารพื้นเมืองรวมถึงของฝากของที่ระลึกมานานกว่า ๓๐ ปี สินค้าส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์จากกล้วยไข่ กล้วยน้ำหว้า เช่น กล้วยกวน กล้วย กระยาสารท เมี่ยงชากังราว กล้วยทอด ข้าวเม่าทอด รวมถึงการจำหน่ายของที่ระลึก เช่น พวงกุญแจกล้วยไข่ ต้นกล้วยไข่ประดิษฐ์ ชุดพระเครื่องของจังหวัดกำแพงเพชร เครื่องเบญจรงค์ฯลฯ ให้กับนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเพื่อเป็นของฝากของจังหวัดกำแพงเพชร
๒.ประเภทผลิตภัณฑ์ ของฝากของที่ระลึก/ของรับประทาน
๓.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด
๐๗.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๙๙๓๒ ๑๘๘๗ นงนุช
๕.ช่องทางออนไลน์
Facebook: ๙๙ อุดมโชค

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม