วัชรี จังหวัดระนอง

ที่ตั้ง ๕๕ หมู่ที่ ๑ ตำบล หงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
๑.ร้านวัชรีของฝาก นอกจากมีเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่โดดเด่นแล้ว ยังมีสินค้าจากกลุ่มแม่บ้าน สินค้าจากเกษตรกร สินค้าวิสาหกิจชุมชน วางจำหน่ายภายในร้านหลายชนิด ใครไปใครมาหาซื้อของฝากเมืองระนองได้จากทุกแหล่ง ไม่ต้องไปซื้อหลายแห่ง
ของฝากภายในร้าน
๒.ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ ของกิน ของใช้ เครื่องประดับ หรือตกแต่ง)
๑. อาหารทะเลแปรรูป ได้แก่ ปลาอินทรีย์เค็ม ปลาหมึกแห้ง กุ้งแห้ง กุ้งเสียบอบแห้ง กุ้งเคยอบแห้ง ปลาจิ้งจั้งแห้ง
๒. เมล็ดกาหยูอบเกลือ/อบเนย/อบคาราเมล เมล็ดกาหยูคั่วธรรมชาติ
๓. กะปิกุ้ง
๔. ขนมพื้นถิ่น
๕. ผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ เช่น เสื้อ กางเกง กระโปรง ผ้าถุงสำเร็จ หมวก ผ้าชิ้น ฯลฯ
๖. น้ำปริกแห้งปรุงรส
๗. กาแฟสดและเครื่องดื่มอื่น ๆ
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิดทุกวัน เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๗๗๘๑ ๐๓๒๓
๕.ช่องทางออนไลน์ Facebook ร้านวัชรี ของฝากเมืองระนอง