ศูนย์หัตถกรรมกะลามะพร้าวชัยบุรี : กะลาลุงปลื้ม จังหวัดพัทลุง

ที่ตั้ง เลขที่ ๔๒/๑ หมู่ที่ ๑บ้านคอกวัว ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
๑.ชื่อผู้ประกอบการ นายปลื้ม ชูคง
๒. ชื่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กะลา
แม้ “กะลามะพร้าว” เป็นเพียงเศษวัสดุที่ไม่มีราคาแต่ นายปลื้ม ชูคง หรือที่รู้จักกันดีว่า “ลุงปลื้ม” กลับมองเห็นคุณค่าของกะลา และสร้างสรรค์ให้วัสดุที่ไร้ราคาชิ้นนี้กลายเป็น “กะลาเงินล้าน” ที่สร้างชื่อเสียงให้กับพัทลุง รวมทั้งสืบสานงานหัตถกรรมกะลามะพร้าวแห่งแดนใต้ให้เป็นที่ประจักษ์ สร้างอาชีพและเม็ดเงินให้กับชุมชนได้ชื่อว่า “หมู่บ้านกะลาเงินล้าน” เป็นศูนย์รวมหัตถกรรมกะลามะพร้าวเมืองพัทลุงอย่างภาคภูมิใจ ภายในศูนย์ฯ นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการผลิต พร้อมกับชื่นชมงานหัตถกรรมกะลามะพร้าวหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่พวงกุญแจรูป เครื่องประดับ เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี เครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน ไปจนถึงของประดับตกแต่งบ้าน อย่างโคมไฟและตะเกียงเจ้าพายุ ที่ออกแบบได้อย่างประณีตสวยงาม มีสไตล์และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม