ศูนย์เรียนรู้การขยายพันธุ์ไม้มงคลและการขยายพันธุ์มะนาวหลากหลายสายพันธุ์

๑. เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่เรียนรู้เชิงเกษตร เมื่อมาที่ศูนย์จะได้เรียนรู้การขยายพันธุ์ไม้มงคล และ การขยายพันธุ์มะนาวหลากหลายสายพันธุ์ พร้อมชมการทำไร่ข้าวโพด และสวนกล้วยหอมทองที่สวยงามและมีรสชาติดี ตั้งแต่การเพาะเลี้ยงต้นกล้า การดูแล การปลูก ตลอดจนเก็บเกี่ยวผลผลิต และยังมีกิจกรรมการปั่นจักรยานชมบ้านเรือนไทย ทุ่งนา และสวนเกษตรของชาวบ้านในชุมชนตามแนววิถีเกษตรแบบพอเพียง ให้นักท่องเที่ยวได้เพลินเพลินกับบรรยากาศวิถีเกษตรของชุมชน
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน) เที่ยวได้ทั้งปี
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
โปรแกรมพักค้างคืน (รวมค่ารถ/
ที่พัก/อาหาร ๗ มื้อ)
-3 วัน ๒ คืน จำนวน ๒ คน
ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท/คน
-๓ วัน ๒ คืน จำนวน ๔ คน
ราคา 12,900 บาท/คน
รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามโดยตรงกับทางโฮมสเตย์
**กรณีไม่พักค้างคืน ไม่มีค่าเข้าสถานที่**
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร. 08 1946 5457
๖. ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/homestaysainoy
๗. สิ่งอำนวยความสะดวก /ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม